Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-географічні терміни

Терміни 
Додати новий термін

Демографічний перехід

перехід від традиційного до сучасного типу відтворення населення. Залежно від економічної ситуації всі країни і райони світу останніми роками проходять чотири етапи демографічного переходу. Для першого етапу характерні однаково високі коефіцієнти народжув ...

Демографія

(від гр. демос - народ і графо - пишу) - наука, що вивчає населення, його кількість, склад, природний та міграційний рух тощо.

Депресивний район

економічний район, основні показники якого (валовий регіональний продукт, дохід на душу населення, соціальні витрати) помітно нижчі за середні показники по країні, а рівень безробіття вищий.

Депресивні райони

райони, які в минулому одержали достатній економічний розвиток, а потім, в силу ряду причин (циклічної або структурної кризи, зміни економі ко-і еографічног о положення), втратили стимул економічного розвитку і прийшли в занепад. (Масляк П.О., Олійник ...

Деревообробна промисловість

галузь лісовоі промисловості, підприємства якої здійснюють переробку деревини та виготовляють з неї широкий асортимент матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів для народного господарства та населення. До Д. п. входять виробництва, що забезпечують ме ...

Державне регулювання

цілеспрямована діяльність державних, законодавчих, виконавчих і контролюючих органів, які за допомогою системи різних засобів, підходів і методів забезпечують досягнення поставленої мети й вирішення намічених економічних і соціальних завдань, що відобража ...

Дешеві прапори

прапори на морських суднах, зареєстрованих в суднових реєстрах країн, в яких низькі державні податки на утримання кораблів і екіпажу, полегшені і спрощені правила реєстрації і експлуатації суден, понижений контроль за вантажами, що перевозяться.

Джентрифікація

процес, протилежний субурбанізації. Відбиває тенденцію до розширення будівництва житлових будинків поліпшеної якості у центрі міста, переселення до них сімей з високим рівнем достатку.

Диверсифікація

розширення номенклатури продукції, яке проводиться окремими підприємствами, фірмами та їх об'єднаннями; ускладнення галузевої структури господарства. В основі Д. лежать об'єктивні причини — економічні вигоди комбінованого виробництва, в якому реалізуються ...

Дизайн ландшафту

напрям у ландшафтній архітектурі, що розглядає цілеспрямоване проектування фрагментів архітектурно-ландшафтного середовища, зокрема шляхи зміни природних об'єктів за певними правилами (надання предметних форм) з метою пристосування їх до потреб людини.

Географічна наука