Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-географічні терміни

Терміни 
Додати новий термін

Диференціація просторова, географічна

різноманітність географічних явищ і об'єктів, яка проявляється в їх чергуванні, суміжності і поєднанні в просторі. Включає такі аспекти, як роздрібненість, нерівномірність, зональність поляризація тощо. Д. п. грунтується на генетичній неоднорідності тер ...

Дифузія нововведень, просторова дифузія

концепція, яка описує закономірності поширення культурних, соціальних, економічних та інших явищ (наприклад, новин, ідей, інформації), спочатку сконцентрованих в одному або декількох місцях — джерелах. Розрізняють дифузію розширення сфери явиш і предметів ...

Діаспора

(від гр. діаспора - розселення) - значна частина народу або групи народів, які проживають за межами країни (території) свого походження. Формується за рахунок міграційних процесів. Це явище є характерним і для України. Найбільше осіб українського походжен ...

Екологічна політика

організована та регулятивно контрольована діяльність суспільства й держави, спрямована на охорону та оздоровлення природного довкілля, ефективне поєднання природокористування і природоохорони, забезпечення нормальної життєдіяльності та екологічної безпеки ...

Екологічна свідомість

усталена й усвідомлена система уявлень про стан природного довкілля, здатність до адекватного розуміння органічного зв'язку між людиною і природою й використання екологічних знань і вмінь у всіх сферах життєдіяльності. Словник-довідник з економічної ге ...

Екологічний світогляд

складова екологічної культури, глибоке усвідомлення життєвої необхідності збереження для всього людства середовища проживання. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк та ін. За наук. ред. В.Г.Щабель ...

Екологія

сукупність наук про взаємодію біологічних систем (у т. ч. й людини) з природним середовищем. Термін Е. введений у науковий обіг німецьким природознавцем Геккелем (1866). Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, ...

Екологія глобальна

наукова дисципліна, що вивчає структуру та функції навколишнього середовища як єдиного планетарного цілого в комплексі взаємодій соціальних і природних чинників. Основи Е. г. розроблені М. І. Будико (1977), який її центральною проблемою вважає дослідження ...

Екологія соціальна

термін, уведений у науковий обіг у 20-х роках XX ст. американськими соціологами, представниками Чиказької школи — Парком, Берджесом, Макензі, котрі досліджували взаємозалежність між просторовою організацією міст, організацією праці, розселенням у містах р ...

Економіка

1) сукупність відносин з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних (і духовних) благ і послуг в умовах конкретної економічної системи і конкретної держави; 2) господарство регіону, держави або її частини; 3) наукова дисципліна, яка ...

Географічна наука