Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-географічні терміни

Терміни 
Додати новий термін

Еміграція

(від лат. emigrare - виїжджати) - виїзд населення за межі країни з метою тимчасового або постійного поселення в іншій країні.

Енергоємність

кількість електроенергії, яка витрачається на виробництво одиниці продукції.

Етнографія

(від гр. етнос - плем'я, народ) - наука, що вивчає побутові й культурологічні особливості і традиції різних народів.

Етнос

стійкі сукупності людей, що історично склалися на певних територіях і мають єдину мову, деякі спільні, відносно стабільні, особливості культури психіки, а також спільну самосвідомість, зафіксовану в самоназві. На сьогодні виділяють три стадіальні типи етн ...

Ефіроолійна промисловість

одна з галузей харчової промисловості, підприємства якої виготовляють з природної сировини натуральну ефірну олію та готові парфумерне косметичні товари. У дорадянський час на території України культивували лише чотири види ефіроолійних культур: м'яту (По ...

Забруднення

внесення в природне середовище або виникнення в ньому нових, невластивих йому фізичних, хімічних, інформаційних чи біологічних агентів. Або перевищення в досліджуваному періоді природного середиьобагаторічного рівня їх концентрації, що призводить до негат ...

Забруднення аерозольне

забруднення повітря дрібнодисперсними рідкими і твердими речовинами. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк та ін. За наук. ред. В.Г.Щабельської. - Х.: Вид. група "Основа", 2004. - 112 с.

Забруднення антропогенне

забруднення, що виникає в результаті господарської діяльності людини, в тому числі їх прямого чи опосередкованого впливу на склад і інтенсивність природного забруднення, наприклад, шляхом гідробудівництва, створення дорожнього покриття тощо. Словник-до ...

Забруднення атмосфери

надходження в повітря або утворення в ньому фізичних агентів, хімічних речовин чи організмів, які мають негативний вплив на середовище життя або наносять матеріальні збитки. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Бутка ...

Забруднення біологічне

надходження в середовище і розмноження в ньому небажаних для людини організмів; проникнення в екосистеми, що експлуатуються і технологічні засоби видів організмів, невластивих для даних спільностей і пристроїв. Словник-довідник з економічної географії. ...

Географічна наука