Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-географічні терміни

Терміни 
Додати новий термін

Горизонтальний фіскальний дисбаланс

це різні фінансові можливості надання соціальних послуг територіальним утворенням одного рівня. Вони виникають тому, що є багаті і бідні території.

Густота населення

показник ступеня заселеності території, що визначається діленням кількості її жителів на площу.

Деградація грунтів

поступове погіршення властивостей ґрунтів виключно зміною умов ґрунтоутворення в результаті природних причин (наприклад, наступу лісів або сухих степів на чорноземи) або господарською діяльністю людини (неправильна агротехніка, забруднення тощо) і супрово ...

Деградація ландшафту

його природне або антропогенне спрощення, зниження господарського та естетичного потенціалу майже до перетворення на пустку. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк та ін. За наук. ред. В.Г.Щабельсь ...

Демогеографія

напрямок наукових досліджень на стику географії населення й демографії в складі соціально-економічної географії; вивчає історично сформовані на певній території відносини між демографічними процесами й соціально-економічними умовами.

Демографічна криза

глибоке порушення у відтворенні населення, що загрожує самому його існуванню. Причинами її є голодування, епідемії та війни. Історичні зміни репродуктивної поведінки населення в деяких розвинених країнах, а також країнах Східної Європи виявляють тенденцію ...

Демографічна політика

система державних заходів спрямованих на формування найбільш сприятливого з точки зору суспільного розвитку типу відтворення населення. специфічна особливість демографічної політики - це цільова спрямованість на процеси відтворення населення. Вона може вк ...

Демографічна революція

поняття, яке використовується в демографічній науці для окреслення докорінних змін у процесі відтворення населення. Введене в науковий обіг у 1934 році французьким демографом А. Ландрі. Д. р. ще трактується як кульмінація демографічного переходу. Словн ...

Демографічний вибух

різке прискорення кілкості зростання населення. У загальносвітових масштабах розпочався з середини ХХ століття. У цей період народжуваність значно випереджає смертність, що призводить до прискореного збільшення кількості населення, неузгодженого з об'єкти ...

Демографічний оптимум

такий режим відтворення населення, коли демографічна ситуація може стабілізуватись і підтримуватись у відносно рівноважному стані в глобальному і регіональному масштабах

Географічна наука