Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-географічні терміни

Терміни 
Додати новий термін

Викиди економічно допустимі

кількість забруднюючих речовин, за яких витрати (збитки) від забруднення нижчі або ж хоча б рівні витратам на подолання забруднення. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк та ін. За наук. ред. В.Г. ...

Викиди технічно допустимі

гранично допустима кількість забруднюючих речовин, яка встановлюється для підприємства з урахуванням сучасних технологічних можливостей (прогресивних маловідходних технологій, комплексного використання сировини, удосконалення очисного обладнання); обсяг з ...

Виробництво продукції на душу населення

показник, що характеризує рівень розвитку господарства країни у зіставленні з кількістю населення. Найбільш точно визначає рівень продуктивності суспільної праці в тій чи іншій країні, ступінь розвитку її продуктивних сил, ефективність форм власності та г ...

Високотехнологічне землеробство

інтегрована інформаційна та виробнича система ведення сільського господарства, що створюється з метою довготривалого підвищення ефективності, продуктивності та прибутковості виробництва в цілому з урахуванням місцевої специфіки та одночасної мінімізації в ...

Вівчарство

галузь тваринництва, яка дає різноманітну продукцію на основі розведення овець різних порід. З вовни овець виготовляють одяг, взуття, килими, технічне сукно. М'ясо — баранина та ягнятина — високоякісний продукт харчування. У деяких гірських країнах в їжу ...

Відновлення земель

комплекс заходів, що забезпечують повернення землям родючості, порушеної діяльністю людини або природними процесами. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк та ін. За наук. ред. В.Г.Щабельської. - Х ...

Відновлення лісів

комплекс заходів, що забезпечують появу лісової рослинності в місцях, де ліс повністю або частково знищений людиною, або в результаті природної катастрофи. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк та ...

Відтворення населення

процес збереження в часі і в просторі кількості та якісних характеристик населення. Воно є процесом безперервного відновлення поколінь людей в результаті взаємодії процесів народжуваності та смертності. В найбільш узагальненому вигляді виділяють два типи ...

Відтворення оточуючого середовища

комплекс заходів (економічних, технологічних, організаційних і ін.) та їх наукове забезпечення, що складають особливу сферу суспільного виробництва й спрямовані на підтримання параметрів середовища життєдіяльності в межах, сприятливих для існування людини ...

Військова географія

наукова дисципліна, що вивчає військово-політичні, військово-економічні, фізико-географічні умови і оперативне прогнозування можливих сухопутних і морських театрів військових дій (в межах окремих держав, стратегічних районів, напрямків) і їх вплив на підг ...

Географічна наука