Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-географічні терміни

Терміни 
Додати новий термін

Буряківництво

вирощування й переробка буряка (столового, кормового і цукрового); галузь рослинництва. Батьківщина буряка – Середземномор'я, де задовго до нашої ери був окультурений листовий буряк (відомий як мангольд).

Важке машинобудування

сукупність галузей машинобудування, які виробляють великогабаритні та металомісткі машини й устаткування для електроенергетики, металургії, добувної промисловості, а також будівельно-шляхове, підйомно-транспортне устаткування. Для важкого машинобудування ...

Валова продукція

статистичний показник у грошових одиницях, що характеризує загальний обсяг виробництва продукції окремими підприємствами, галузями, сферами, регіонами, господарством у цілому за певний період часу. Вона включає вартість використаних у процесі виробництва ...

Вапнування грунтів

застосування вапнистих добрив на кислих грунтах з метою нейтралізації їхньої надмірної кислотності, шкідливої для багатьої сільськогосподарських культур; один із видів хімічної меліорації ландшафту.

ВВП (Валовий внутрішній продукт)

макроекономічний показник статистики, який розраховується як сукупна вартість кінцевої продукції підприємств, галузей матеріального виробництва, сфери послуг, що знаходяться на території держави. ВВП визначається як сукупна ринкова вартість усього обсягу ...

Венчурний капітал

якісно новий засіб фінансування (інвестування) ризикованого підприємства, яке працює над втіленням у виробництво певної ідеї або проекту. Ризиковані підприємства не повертають вкладені у них інвестором кошти та не виплачують відсотки на них. Зате інвестор ...

Вертикальний фіскальний дисбаланс

це невідповідність між обсягами фінансових ресурсів певного рівня влади (регіонального чи місцевого) і обсягами завдань і обов'язків, які на нього покладаються в процесі розподілу компетенцій між центральною, регіональною і місцевою владою.

Взуттєва промисловість

галузь легкої промисловості, підприємства якої виробляють побутове та спеціальне взуття. Побутове взуття поділяють на разове (повсякденне) і модельне (вихідне), спеціальне та виробниче, спортивне та медичне. Виробництво взуття тяжіє до районів споживання ...

Вивіз забруднень

переведення підприємств і навіть значної частини промислових галузей в цілому, які мають негативний вплив на оточуюче середовище, зі своєї країни в іншу. Це форма екологічної експансії. Одним з різновидів В. з. є перенесення підприємств з більш забруднени ...

Видобувна промисловість

сукупність галузей і виробництв, зайнятих видобуванням із надр землі, вод і лісу та первинною переробкою палива та сировини. В. п. включає видобування корисних копалин — паливних (вугілля, нафти, газу, сланців, торфу), рудних (залізної, марганцевої та інш ...

Географічна наука