Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-географічні терміни

Терміни 
Додати новий термін

Агробіоценоз

угруповання живих організмів (рослин, тварин та мікроорганізмів), штучно створене людиною з метою одержання сільськогосподарської продукції.

Агровиробниче районування

комплекс науково-обгрунтованих, спеціалізованих видів районування території за ступенем сприятливості для с/г виробництва. Являє собою систему показників природних комплексів, що їх використовують при визначенні природного агропотенціалу певної території.

Агрогрунтова зона

територія, що характеризується однотипним комплексом фізико-географічних умов і певною макроструктурою грунтового покриву. В її межах звичайно переважає зональний грунтовий тип, властивий баланс тепла і вологи, що зумовлює особливості грунтоутворення та ж ...

Агрокліматичне районування

науково-обгрунтований поділ території за ознаками подібності та відмінності агрокліматичних ресурсів та за ступенем забезпеченості потреб сільського господарства цими ресурсами.

Агрокліматологія

наука, що досліджує кліматичні умови території відповідно до потреб сільськогосподарського виробництва, розділ агрометеорології.

Агролісомеліорація

система лісогосподарських заходів, спрямованих на поліпшення грунтово-гідрогеологічних і кліматичних умов місцевості з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, один із видів меліорації. Завданнями А. є створення систем захисних насадже ...

Агрометеорологія

розділ метеорології, що вивчає метеорологічні, кліматичні та гідрологічні умови у їхньому взаємозв'язку з об'єктами і процесами сільськогосподарського виробництва.

Агрономія

(від гр. "агрос" — поле та "номос" — закон) — комплекс наук про раціональне використання сільськогосподарських угідь, вирощування рослин, підвищення родючості грунтів та врожайності сільськогосподарських культур. Сюди входять: загальне землеробство, росли ...

Агропромислова зона

велика територія, на якій зосереджені взаємопов'язані промислові підприємства, елементарні агропромислові територіальні системи і агропромислові райони.

Агропромислова інтеграція

прогресивна форма організації суспільного виробництва, заснована на тісній взаємодії сільськогосподарських та промислових підприємств, що працюють на кінцевий результат. В основу покладено єдиний процес виробництва сільськогосподарської продукції, її заку ...

Географічна наука