Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Агропромислова інтеграція

прогресивна форма організації суспільного виробництва, заснована на тісній взаємодії сільськогосподарських та промислових підприємств, що працюють на кінцевий результат. В основу покладено єдиний процес виробництва сільськогосподарської продукції, її закупівля, зберігання, переробка та реалізація готового продукту — продовольства для населення та сировини для переробної промисловості. А. і. сприяє усуненню відомчих бар єрів організаційного та економічного характеру, забезпечує єдність інтересів і дій кожного свого учасника, підвищує їх взаємну зацікавленість у кількості та якості кінцевої продукції, а також своєчасну доставку та реалізацію споживача. Крім того, А. і. сприяє запровадженню у виробництво досягнень НТП, переведенню рослинництва та тваринництва на промислову основу, раціональному розміщенню ланок АПК по території країни відповідно до вимог найбільш повного врахування особливостей природно-кліматичних умов, різних регіонів тощо. Основними видами А. і. є агропромислові об'єднання, агрокомбінати, агрофірми та ш. А. і. почала розвиватися спочатку в США, потім поширилася на капіталістичні країни Європи; у США вже у 60-х роках XX ст. деякі виробництва (бройлерів та яєць для інкубації) майже повністю були охоплені агропромисловими об'єднаннями.
Виявилося, що інтеграція особливо ефективна в галузях з недоступним для неінтегрованих сільськогосподарських підприємств багатостороннім комплексним промисловим використанням сільгоспсировини (наприклад, м'ясне тваринництво, виноградарство, плодівництво та овочівництво для консервування та ін.), де відходи можуть бути досить повно використані тільки за умов складної фабричної переробки.
Терміном "інтеграція" іноді визначають також і такі аграрно промислові вертикальні об'єднання, в яких відсутній (повністю або частково) елемент територіальної єдності та які охоплюють підприємства, розташовані в різних країнах і навіть частинах світу. Тільки за ознакою володіння та наявністю різних ступенів виробництва. Крупні капіталістичні аграрні об'єднання нерідко стають міжнародними не лише за складом свого капіталу, але й за розміщенням підприємств, у тому числі й у межах країн, що розвиваються; при цьому часто розширюється й коло охоплюваних галузей (наприклад, фірма "Юнілевер Нестле" та ін.). Невеликі аграрно промислові об'єднання з'являються в країнах, що розвиваються.
У 60-70 х роках XX ст. у країнах колишнього соцтабору почали з'являтися міжгосподарські об'єднання різних напрямів — птахівницькі, відгодівельні, у галузі сільськогосподарського будівництва, виробничо-наукові.
В Україні держава регулює діяльність аграрно-промислового комплексу через механізм цін, оподаткування, кредитну політику, надання субсидій для сільського господарства, шляхом заохочення експорту сільськогосподарської продукції тощо. Найслабшою ланкою АПК України є зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, що зумовлює необхідність структурних змін в АПК.

Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи

Географічна наука