Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Суспільно-географічні терміни

Терміни 
Додати новий термін

Військово-промисловий комплекс (ВПК)

сукупність галузей господарства й державних інституцій, що забезпечують підтримання обороноздатності держави та, в разі необхідності, здійснюють захист суверенних прав народу від посягань зовнішньої агресії. ВПК функціонує за рахунок доходів державного бю ...

Вільна економічна зона (ВЕЗ)

специфічне регіональне утворення, територія, в межах якої встановлюють особливий режим господарської діяльності іноземних інвесторів і підприємств з іноземними інвестиціями та умови пільгового експортно-імпортно митного, податкового, валютного, банківсько ...

ВНП (Валовий національний продукт)

дохід, який включає вартість товарів і послуг, вироблених національними суб'єктами за рік, незалежно від їх територіального місцезнаходження. ВНП відрізняється від ВВП на суму надходжень від використання ресурсів певної держави за кордоном, тобто величину ...

Вовняна промисловість

галузь текстильної промисловості, підприємства якої здійснюють первинну обробку вовни, виготовляють пряжу, тканини й штучні волокна з неї. Основна продукція: вовняна та напіввовняна пряжа, вовняні тканини, вовняні й напіввовняні хустки, ковдри, килими, ва ...

Водовикористання

порядок, умови й форми використання водних ресурсів. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк та ін. За наук. ред. В.Г.Щабельської. - Х.: Вид. група "Основа", 2004. - 112 с.

Водозабезпеченість

ступінь відповідності потреб (біоти, території, підприємства, населеного пункту) можливостям їх задоволення, яка виражається в одиницях обсягу чи відсотках. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Буткалюк, Т.А.Гринюк т ...

Водопостачання

сукупність заходів (одержання води з природних джерел, її очистка, транспортування, подача) щодо забезпечення водою споживачів побутових потреб, промислових та інших виробництв. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К.О.Б ...

Водоспоживання

споживання води з водного об'єкта або з системи водопостачання. Розрізняють В. повторне, з поверненням води в джерело та безповторне — з витратами її на фільтрацію, випаровуваність. Словник-довідник з економічної географії. 9-10 класи / Т.В.Буличева, К ...

Волокнисті (прядильні) культури

рослини, з яких отримують текстильну сировину (рослинне волокно). Волокно міститься у різних органах рослин. За цією ознакою всі прядильні культури поділяються на групи. Волокно може утворюватися: 1) у насінні (бавовник); 2) у лубі (корі) стебла (льон, ко ...

Вугільна промисловість

галузь паливної промисловості, підприємства якої здійснюють видобування, збагачення та брикетування кам'яного та бурого вугілля. З розвитком вугільної промисловості пов'язані чорна металургія, електроенергетика, коксохімія та ін. галузі господарства. Видо ...

Географічна наука