Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Джерело

природний вихід підземної води на земну поверхню або під воду (підводне джерело). Виникає в понижених місцях, де водоносні горизонти виходять на земну поверхню. Джерела є прісні і мінеральні, холодні і гарячі, постійні, тимчасові, сезонні; розрізняються д ...

Дивергенція

1) розходження літосферних плит у різні боки (геолог.); 2) утворення в береговій зоні моря двох протилежно направлених потоків наносів, що призводить до розмивання берега - абразії (геоморф.). Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч. посіб. д ...

Диверсифікація

розширення номенклатури продукції, яке проводиться окремими підприємствами, фірмами та їх об'єднаннями; ускладнення галузевої структури господарства. В основі Д. лежать об'єктивні причини — економічні вигоди комбінованого виробництва, в якому реалізуються ...

Диз'юнктивні тектонічні рухи

тектонічні рухи земної кори, які призводять до порушення суцільності гірських порід і часто супроводжуються переміщенням розірваних геологічних тіл.

Дизайн ландшафту

напрям у ландшафтній архітектурі, що розглядає цілеспрямоване проектування фрагментів архітектурно-ландшафтного середовища, зокрема шляхи зміни природних об'єктів за певними правилами (надання предметних форм) з метою пристосування їх до потреб людини.

Дилатація

процес механічного розширення гірських порід (утворення тріщин, подрібнення) унаслідок зменшення на них тиску. Як приклад, базальтові брили, підняті дослідницькими суднами з дна океану, невдовзі після того, як потрапили на поверхню, тріскаються, оскільки ...

Динаміка рельєфу

це морфологічна, часова, просторова й генетична зміна як окремих форм рельєфу, так і планетарних, мега- чи макроформ земної поверхні. Ці зміни відбуваються впродовж усього часу існування земної поверхні під впливом рельєфоутворювальних процесів (ендогенни ...

Динамічна геоморфологія

напрям геоморфології, який вивчає динаміку рельєфу (послідовність змін стану й стадії розвитку), рельєфоутворюючі процеси та чинники, які визначають цю динаміку.

Динамічність ТРС

властивість, що відображає мінливість ТРС у часі.

Динамометаморфізм

метаморфізм гірських порід під дією тектонічних сил при складкотвірних процесах без участі магми.

Географічна наука