Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Депресивний район

економічний район, основні показники якого (валовий регіональний продукт, дохід на душу населення, соціальні витрати) помітно нижчі за середні показники по країні, а рівень безробіття вищий.

Депресивні райони

райони, які в минулому одержали достатній економічний розвиток, а потім, в силу ряду причин (циклічної або структурної кризи, зміни економі ко-і еографічног о положення), втратили стимул економічного розвитку і прийшли в занепад. (Масляк П.О., Олійник ...

Депресія

будь-яке зниження земної поверхні, зазвичай замкнене; у вузькому розумінні - западина, що лежить нижче рівня моря: суха (Туркменська западина) чи заповнена водою (Каспійське море). Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч. посіб. для студ. вищ ...

Деревообробна промисловість

галузь лісовоі промисловості, підприємства якої здійснюють переробку деревини та виготовляють з неї широкий асортимент матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів для народного господарства та населення. До Д. п. входять виробництва, що забезпечують ме ...

Держава

суверенне політичне утворення, форма організації політичної влади, що являє собою країну з визначеною територією, кордонами, господарством та населенням. Держава виступає основним носієм прав і обов'язків у міжнародних відносинах. Голоними об'єктами політ ...

Державне регулювання

цілеспрямована діяльність державних, законодавчих, виконавчих і контролюючих органів, які за допомогою системи різних засобів, підходів і методів забезпечують досягнення поставленої мети й вирішення намічених економічних і соціальних завдань, що відобража ...

Державний земельний кадастр

єдина державна багаторівнева система відомостей і документів про правовий, природний і господарський стан земельного фонду. В ньому подаються дані про землевласників і землекористувачів, відомості про використання земель, їх якісні та кількісні характерис ...

Державний кордон

лінія, яка встановлює межі державної території та має відповідний міжнародно-правовий статус.

Державний лад

організація держави, що включає суспільний устрій, державний устрій, систему державних органів, основні права і обов'язки громадян, виборчу систему.

Державний реєстр земель

Поземельна книга, яка містить дані про існуючі і ті об'єкти державного кадастрового обліку, що перестали існувати. Сукупність даних про окремий об'єкт державного кадастрового обліку утворює підрозділ Поземельної книги, що ідентифікується кадастровим номер ...

Географічна наука