Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Демографічна революція

поняття, яке використовується в демографічній науці для окреслення докорінних змін у процесі відтворення населення. Введене в науковий обіг у 1934 році французьким демографом А. Ландрі. Д. р. ще трактується як кульмінація демографічного переходу. Словн ...

Демографічний вибух

різке прискорення кілкості зростання населення. У загальносвітових масштабах розпочався з середини ХХ століття. У цей період народжуваність значно випереджає смертність, що призводить до прискореного збільшення кількості населення, неузгодженого з об'єкти ...

Демографічний оптимум

такий режим відтворення населення, коли демографічна ситуація може стабілізуватись і підтримуватись у відносно рівноважному стані в глобальному і регіональному масштабах

Демографічний перехід

перехід від традиційного до сучасного типу відтворення населення. Залежно від економічної ситуації всі країни і райони світу останніми роками проходять чотири етапи демографічного переходу. Для першого етапу характерні однаково високі коефіцієнти народжув ...

Демографія

(від гр. демос - народ і графо - пишу) - наука, що вивчає населення, його кількість, склад, природний та міграційний рух тощо.

Дендрити

деревоподібні, гіллясті агрегати кристалів, які утворюються у процесі швидкої кристалізації чи при кристалізації в тонких тріщинах.

Дендритовий тип річкової системи

рисунок річкової системи, у якому неможливо розрізнити жодного переважаючого напряму водних потоків. Притоки впадають у головне русло під гострим кутом. У плані весь басейн нагадує крону гіллястого дерева. Цей тип властивий здебільшого рівнинам платформ з ...

Денудаційні рівнини

вирівняні поверхні, які сформувалися на складчастих геосинклінальних структурах або на місці платформ, де переважають висхідні рухи земної кори. Морфологічний вигляд денудаційних рівнин залежить від геологічної структури та властивостей гірських порід, як ...

Денудація

1) знос, видалення продуктів вивітрювання в понижені ділянки рельєфу. 2) сукупність процесів, завдяки яким продукти вивітрювання гірських порід видаляються з місця їхнього утворення та переміщуються на нижчі гіпсометричні рівні. Геоморфологія: термі ...

Денудація лінійна

сукупність процесів руйнування гірських порід водою, вітром, льодом тощо з утворенням на земній поверхні відкритих (вироблених) форм рельєфу, що мають значну довжину за невеликої ширини (яри, балки, річкові й льодовикові долини). Особливо інтенсивно ці пр ...

Географічна наука