Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Карти аеронавігаційні цифрові

карти цифрові, що за точністю та змістом відповідають картам аеронавігаційним певного масштабу. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Карти анагліфічні

карти, надруковані додатковими кольорами. Під час розглядання таких карт через кольорові окуляри-фільтри (здебільшого червоний і синьо-зелений, якими надрукована карта), спостерігач бачить об'ємне зображення, що важливо в просторовому відтворенні рельєфу. ...

Карти антропологічні

карти, на яких здебільшого подасться інформація про походження та еволюцію людських рас, а також розвиток людини в процесі утворення них рас, включаючи анатомічну будову людини. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. ...

Карти батиметричні

карти морського дна в ізобатах, з пошаровим зафарбовуванням площ, обмежених відповідними ізобатами. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Карти галузеві

карти, основним змістом яких є зображення об'єктів і явищ, властивих певній галузі науки, виробництва чи господарства, для розв'язання відповідних завдань цієї галузі. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Є ...

Карти геологічні

різновид карт тематичних, загальним змістом яких є геологічна будова земної кори і ресурси, розташовані в ній. На К. г. зображуються гірські породи різного походження, віку і складу, умови їх залягання і характер взаємозв'язку, що відображає структуру зем ...

Карти геохімічні

карти тематичні, на яких зображується просторове розташування хімічних елементів» здебільшого в гірських породах, та ін. процеси, які вивчає геохімія. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - ...

Карти гідрографічні

карти тематичні, основним змістом яких є відповідне зображення річкової і озерної мережі, характеристика течії річок (звивистість, нахил тощо) і їх протяжність, морфометричні характеристики озер, їх площа, межі водозбірного басейну, стік. Геодезичний ...

Карти гідрологічні

карти тематичні, змістом яких є розподіл вод на земній поверхні, оцінка водних ресурсів (запаси окремих водних об'єктів і можливість використання для різних потреб тощо). К. г. подають як кількісну, так і якісну характеристику досліджуваних явищ. До К. г. ...

Карти гідромеліоративні

карти для проектування і спорудження гідромеліоративних систем, що сприяють поліпшенню водного балансу земель їх осушенням чи зрошенням. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Географічна наука