Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Карти гіпотетичні

карти, основний зміст яких побудований головним чином на використанні певних гіпотез і домислів; коли для складання карти немає достатнього відповідного фактичного матеріалу про реальну дійсність. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Воло ...

Карти гіпсометричні

карти тематичні, що подають зовнішній вигляд рельєфу, його перетятість, орографічні особливості території, характер і розташування більших форм рельєфу суші і морського дна, абсолютні та відносні висоти, розташування гідрографічних об'єктів тощо. Картогра ...

Карти демографічні

карти, основною інформацією яких є відображення населення за статтю, віком, за природним і механічним його переміщенням та за іншими демографічними показниками. До природних факторів належать, напр., народжуваність, смертність, приріст (зменшення) населен ...

Карти діалектологічні

карти тематичні, складені за матеріалами діалектології. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Карти економіко-географічні

карти тематичні, основним змістом яких є зображення чинників і явищ, що розкривають питання економіки відповідних галузей господарства окремого регіону, а також стан і розвиток господарства у світовому масштабі. Геодезичний енциклопедичний словник /За ...

Карти загальногеографічні

карти, на яких зображена сукупність основних елементів поверхні Землі, (гідрографія, рельєф, населені пункти, шляхи сполучення та ін.). Основною ознакою К. з. є те, що всі елементи поверхні Землі мають однакове право для їх зображення. Докладність зображе ...

Карти інженерно-геологічні

карти геологічні, які характеризують підземні води верхніх горизонтів — глибини залягання (в градаціях, що враховує виробничі інтереси: 0-5, 5-10 м і більше); напірність (виділяються напірні і ненапірні води) і тип агресивності (карбонатний, лужний, сульф ...

Карти науки

карти тематичні, на яких для певної адміністративно-територіальної одиниці подана різноманітна інформація про наукові установи, вищі заклади освіти, професійно-технічні та середні спеціальні навчальні заклади. Геодезичний енциклопедичний словник /За р ...

Карти синтетичні

карти, що подають цілісну, інтегральну характеристику зображуваних на них явищ на основі об'єднання окремих чи низки показників. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Карти тектонічні

карти геологічні, на яких картографічними засобами подається історія розвитку земної кори за сучасними даними її будови. К. т. висвітлюють такі особливості тектонічних регіонів: морфологія сучасної структури; історія формування цієї структури; генетична п ...

Географічна наука