Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Карта населення

карта, що показує географічні й соціально-економічні характеристики населення, його розселення й взаємодію з навколишнім середовищем.

Карта новітньої тектоніки

одна з карт геологічних, яка відображає закономірності розвитку різних за характером, спрямованістю та інтенсивністю тектонічних рухів в основних структурах земної кори в найновішому (неоген-четвертинному) часі. Геодезичний енциклопедичний словник /За ...

Карта оглядова

карта загальногеографічна, знаменник масштабу якої більше 1000000. З-поміж К. о. на найбільшу увагу заслуговує карта світу масштабу 1:2500000. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Карта оглядово-географічна цифрова

карта цифрова, що за точністю та змістом відповідає загальногеографічній карті оглядовій певного масштабу. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Карта оглядово-топографічна

карта, якій притаманні основні властивості карти топографічної. Складається, якщо потрібно охопити значну за площею територію, а вимоги щодо точності й докладності зображення можуть бути знижені, тобто немає потреби зображати другорядні подробиці місцевос ...

Карта охорони природи

карта, на якій зображено систему заходів щодо збереження й відновлення природного стану природного середовища, з впровадження систем раціонального природокористування й ресурсозбереження.

Карта природних зон

карта, яка показує поширення (границі) широтних географічних зон і підзон, які характеризуються загальним температурним режимом, атмосферною циркуляцією, зволоженням, типами рослинності й ґрунтів, тваринним світом й іншими особливостями ландшафту.

Карта природніх ресурсів

карта, що зображує умови й компоненти природного середовища, які використовуються у виробництві для задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства.

Карта проектна

карта переважно великомасштабна, що використовується як для проектування, так і для реалізації запроектованих відповідних робіт у гідробудівництві, меліорації та ін. сферах господарської діяльності. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Во ...

Карта промисловості

карта, яка показує розміщення промислового виробництва, фактори й умови його розвитку, взаємодію з навколишнім середовищем.

Географічна наука