Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Агат

смугаста відміна халцедону, використовується як виробне каміння.

Агломерат

пухкі скупчення необкатаного крупноуламкового матеріалу осадового або вулканічного походження (вулканічні туфи й туфобрекчії).

Агломерація рекреаційна

взаємообумовлене поєднання населених пунктів, що розвиваються на певній території на основі спільності використання рекреаційних ресурсів та інфраструктури, об'єднаних між собою багатосторонніми зв'язками в територіально-господарську систему, що забезпечу ...

Аграрні відношення

виробничі відношення в сільському господарстві, з якими дуже тісно пов'язані технологічні особливості введення сільського господарства, системи землеробства, рівень агротехніки, спеціалізація, товарність, продуктивність та ін. У розвинених капіталістичних ...

Аграрні реформи

державні заходи з перетворення системи землеволодіння та землекористування. На характер реформ значний вплив здійснюють економіко географічні умови та історичні особливості кожної окремої держави та її районів. Словник-довідник з економічної географії. ...

Агресивні підземні води

води, здатні руйнувати матеріал підземних конструкцій та комунікацій.

Агресія

(від лат. aggressio - напад) - усі види та форми незаконного, з огляду на Статут ООН, збройного нападу та застосування сили однією державою чи групою держав щодо суверенітету, територіальної або політичної незалежності іншої країни, народу.

Агробізнес

система організації сільського господарства та пов'язаних з ним галузей, що базується на використанні сучасних методів управління та супутніх їм прийомів ведення агровиробниц-тва з метою максимізації прибутку. Його становлення є результатом включення комп ...

Агробіоценоз

угруповання живих організмів (рослин, тварин та мікроорганізмів), штучно створене людиною з метою одержання сільськогосподарської продукції.

Агровиробниче районування

комплекс науково-обгрунтованих, спеціалізованих видів районування території за ступенем сприятливості для с/г виробництва. Являє собою систему показників природних комплексів, що їх використовують при визначенні природного агропотенціалу певної території.

Географічна наука