Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Адіабатний процес

термодинамічний процес, що відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем, тобто система не отримує теплоти ззовні й назовні її не віддає; це здійснюється за допомогою адіабатної оболонки. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Волод ...

Адміністративно-територіальна одиниця

складова частина державної території, яка утворюється відповідно до системи територіального устрою з метою управління

Адміністративно-територіальний устрій

поділ території держави на систему адміністративних одиниць, у відповідності з яким утворюються місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Аерогравіметр

гравіметр, призначений для відносного вимірювання сили ваги на літальному апараті. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Аерограф

прилад, яким наносять тонкий шар фарби на папір, тканину тощо за допомогою стисненого повітря; застосовується під час укладання оригіналів карт, виготовлення плакатів та виконання інших оформлювальних робіт. Геодезичний енциклопедичний словник /За реда ...

Аеродинамічний парадокс супутника

явище, коли напрям тангенційного прискорення супутника протилежний напряму сили опору атмосфери. Причина А. п. с. полягає в тому, що рух під дією гальмування атмосфери відбувається не по колу, а по спіралі. Геодезичний енциклопедичний словник /За редак ...

Аерозйомка

один з видів дистанційного зондування, зйомка земної поверхні з повітряного літального апарату в різних зонах електромагнітного спектру із застосуванням різних знімальних систем.

Аерокліматологія

розділ кліматології, що вивчає кліматичні умови вільної атмосфери (як правило, до висоти 20-25 км).

Аерокосмічне знімання

отримання зображення місцевості з різних літальних апаратів за допомогою спеціальної апаратури. Під час А. з. фіксується енергія електро-магнетного спектра, відбита від об'єктів місцевості. Залежно від того, які зони електромагнетних хвиль використовують ...

Аерокосмічні методи

група дистанційних методів вивчення поверхні та глибинної будови земної кори за допомогою спеціальної апаратури, встановленої на літальних апаратах.

Географічна наука