Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Інсоляційне вивітрювання

процес руйнування гірських порід у результаті їх розтріскування при різких коливаннях температури, особливо під час нагрівання Сонцем. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна Сергіївна Павловська; з ...

Інтенсивні технології у сільському господарстві

технології, що забезпечують збільшення випуску продукції за рахунок підвищення врожайності культурних рослин і продуктивності сільськогосподарських тварин шляхом найбільш повної реалізації їх біологічного потенціалу на базі широкого використання сучасних ...

Інтенсивність водовіддавання

Кількість води, що віддає сніг чи водозбір за одиницю часу.

Інтрузивна порода

гірська порода, утворена в процесі розкристалізації магми в надрах Землі.

Інтрузивний магматизм

сукупність процесів, за яких магма проникає в земну кору і застигає в ній, не виходячи на поверхню.

Інформація картографічна метрична

цифровий опис об'єктів карти, як і опис їх просторового місця розташування у визначеній системі координат. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Інформація картографічна семантична

регламентована за змістом цифрова картографічна інформація, що подає опис кількісних і якісних характеристик об'єктів карти. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Інформація картографічна цифрова базова

регламентована за своїм змістом цифрова картографічна інформація про певну ділянку місцевості. Геодезичний енциклопедичний словник /За редакцією Володимира Літинського. - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.

Інфраструктура

комплекс галузей народного господарства (сфери матеріального і нематеріального виробництва), які обслуговують промисловість і сільське господарство.

Історико-географічний регіон

сукупність територій або певний географічний ареал, що характеризується спільністю природних умов, фізико- та економіко географічного положення, господарської діяльності, історії і культури народів, близкістю рівня соціально-економічного розвитку.

Географічна наука