Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Терміни

Індекс забруднення

якісна і кількісна характеристка забруднювачів (агентів, речовин, випромінювання тощо). Багатозначний термін, який включає поняття обсягу (кількості) речовини забруднювача і ступеня його впливу на об'єкти, зокрема на людину, у співставленні з часом або ін ...

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

індекс, що широко використовується, зокрема ПРООН, для класифікації країн за рівнем розвитку, який акумулює три складові: тривалість життя, рівень освіти та скорегований відносно купівельної спроможності реальний ВВП на душу населення.

Індикатриса

лінія або поверхня, що унаочнює будь-яку властивість досліджуваного об'єкта. В математичній картографії утотожнюється з еліпсом спотворень і деколи її наз. І. Тіссо, від прізвища франц. математика, що опрацював теорію спотворень зображення однієї поверхні ...

Індрикотерієва фауна

олігоценова фауна долинних лісів, боліт, саван (індрикотерії — безрогі носороги, антракотерії — свиноподібні, амінодонти — болотні носороги, тапіроподібні та ін.).

Індустріалізація

створення потужного машинного виробництва в усіх галузях господарства. З точки зору природокористування індустріалізація веде до зростанння концентрації впливу на природні ресурси й середовище життєдіяльності людини, інтенсифікації вилучення продукту з си ...

Інженерна геоморфологія

напрям прикладної геоморфології, який вивчає рельєфоутворючі процеси й форми рельєфу з метою пошуку оптимального варіанта розміщення інженерних споруд, забезпечення їх раціональної та ефективної експлуатації й захисту від руйнівного впливу природних та ан ...

Інженерна гідрологія

Розділ гідрології, що займається методами розрахування та прогнозування гідрологічних режимів і пов'язаний з практичним застосуванням гідрології для розв'язання інженерних завдань. Гідрологія суші., терміни та визначення основних понять., К., Держстанд ...

Інженерно-геоморфологічний аналіз

метод, головні завдання якого стосуються оцінки умов будівництва й експлуатації споруд і спрямовані на виявлення інженерно-геоморфологічних особливостей території (морфометрична оцінка умов будівництва, інженерно-геомофологічне районування тощо). Геомо ...

Інклюзив-тур

найбільш поширений вид індивідуальної чи групової подорожі в організованому туризмі. І.-т. - чітко спланована за маршрутом, часом початку та закінчення поїздка, що включає обов'язковий набір послуг із зазначенням їх вартості та якості. Вартість І.-т. менш ...

Інсеквентна долина

долина, розміщення якої не залежить від тектонічної структури. Утворюється в областях горизонтального залягання пластів чи в областях, складених літологічно однорідними породами. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч. посіб. для студ. вищ. ...

Географічна наука