Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Сфера послуг Швеції

Характеризуючи сферу послуг Швеції, слід зазначити, що багато соціальних послуг, такі як охорона здоров'я та освіта, майже цілком забезпечуються державою. Традиційно розвинені фінансова сфера та туризм. Швеція має сильну кредитно-грошову систему. Існує дуже розвинута система соціального забезпечення.

Банківська та фінансова сфера

У шведській фінансовій індустрії працює 90 тис.людей, або майже 2% усього працездатного населення країни. На кінець 2002 року у Швеції налічувалося 128 банків, з них чотири великих: Forenings-Sparbanken (Swedbank), Svenska Handels-banken, Nordea та SEB. На грудень 2002 року на їхню сукупну частку припадало 79% депозитарного ринку та 73% ринку кредитів.

Останнім часом спостерігається тенденція злиття банківської і страхової сфер. Шведські банки дуже часто здійснюють страхові послуги, а приватні страхові компанії відкривають власні банки, які обслуговують потреби страхових компаній і пропонують банківські послуги. Відмітимо, що банки Швеції віддають перевагу наданню послуг з довгострокового страхування, наприклад пенсійного або страхування життя, що є вигідним інструментом зберігання та вкладання грошей, залучення нових активів. Натомість компанії, які спеціалізуються на страховому бізнесі, займаються здебільшого страхуванням матеріальних і майнових ризиків.

Ще однією особливістю банківської сфери є високий рівень залучення комп'ютерних технологій до банківських послуг, тобто люди і компанії дедалі частіше користуються системами "Клієнт-банк" та здійснюють он-лайн платежі. Великі шведські банки почали цілеспрямовано розвивати сферу Iнтернет-банкінгу ще з середини 1990-х, і на сьогодні вони значно просунулися в цій царині. Важливим фактором, який посприяв розвиткові електронного банкінгу, є те, що у 60% шведських домівок є доступ до Iнтернету.

Особливість, яка відрізняє шведську банківську сферу від української, полягає в тому, що 80% своїх грошових доходів шведи зберігають у банківсько-страховій системі. Це досить високий показник, навіть на світовому рівні, який свідчить про велику довіру до банківської системи.

В умовах глобалізації потужні промислово-банківські структури починають грати на всьому скандинавському ринку. Наприклад, фінансова група "Нордея" нині об'єднала найкрупніші банки у Швеції, Фінляндії, Норвегії і Данії, утворивши єдиний фінансовий простір на скандинавському ринку, виходячи за межі національного. На сьогоднішній день "Нордея" є найбільшим та найвпливовішим гравцем у Скандинавії, і не лише на ринку традиційних банківських послуг, а й на ринку довгострокового страхування, управління фондами та надання кредитів під заставу, які сьогодні стали невід'ємними складовими діяльності шведського банкінгу.

Податкові органи Швеції, що складаються з національного податкового відомства (ДПС Швеції), мають трирівневу систему. ДПС Швеції підкоряється Мінфіну, Уряду країни, але є незалежним від Уряду відомством. Центральному податковому відомству (м. Стокгольм) підкоряються 10 регіональних органів (податкових управлінь) і податкові інспекції (місцеві податкові відділи - інспекції). У складі регіональних податкових управлінь, очолюваних регіональними директорами, є спеціальні відділення по роботі з великими підприємствами.

Обчисленням і сплатою ПДВ займаються відділи непрямих податків, у складі яких обов'язково є фахівці у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Податкові органи вирішують не тільки питання оподаткування, але і ведуть акти цивільного стану, перепис населення і сприяють забезпеченню загальних виборів.
Податкова система Швеції включає безліч прямих і непрямих податків і зборів. Найбільш важливими прямими податками є державний та місцевий прибуткові податки і державний податок на власність. Прямими податками обкладаються також спадкоємство (мито, що сплачується спадкоємцем) і дарування.

Всі доходи від непрямого оподаткування, що фактично поступають в державну скарбницю, мають два основні джерела: податок на додану вартість і акцизні збори, якими обкладається ряд товарів. Важлива роль відводиться таким непрямим податкам, як акцизи на тютюн і алкоголь.
Визначення рівня державних і місцевих податків входить у владні повноваження шведського парламенту. Проте місцеві органи можуть встановлювати рівень прибуткового податку безпосередньо в муніципалітетах і обласних органах самоврядування. Є річний податок на користування особистим транспортом і разовий податок на його придбання. Цікава особливість: на кожній бензоколонці є оголошення, які повідомляють водія, що приблизно 80 відсотків вартості літра бензину складає податок. Енергетичний податок відноситься до сплати за дизельне паливо, вугілля, електроенергію.

При цьому Швеція має угоди приблизно із шістдесятьма країнами про уникнення подвійного оподаткування доходів і власності.

Наука і освіта

Завдяки добре розвиненій системі освіти Швеція має один з найвищих рівень грамотності в світі - практично 99%. Дітям у віці від одного до шести років гарантоване місце в дитячому садку. Громадські початкові і середні школи приймають дітей від семи до п'ятнадцяти років, навчання у них є обов'язковим.

Після закінчення дев'ятого класу близько 90% випускників продовжують навчання протягом трьох років у середній школі (гімназії). Після їх закінчення учні достатньо кваліфіковані, щоб влаштуватися на роботу або подати заяву на прийом до ВНЗ. Країна має цілий ряд університетів і коледжів, але найпрестижнішими вважаються Каролінський інститут, університет Упсали, Університет Лунда і Стокгольмський університет.

Шкільна система в значній мірі фінансується за рахунок податків. Будь-який громадянин може заснувати некомерційну школу, і муніципальні органи влади будуть зобов'язані фінансувати її так само, як і муніципальні школи. Така система заснована у 1992 році і була запозичена зі шкільної політики Нідерландів. Як і в інших європейських країнах, уряд також субсидіює обмін шведських та іноземних студентів.

Фінансування шведських університетів та інших вищих навчальних закладів на вісімдесят відсотків здійснюється з державного бюджету, причому 65% цих коштів направляється їм у вигляді прямих державних дотацій. Ще 7% надходить з інших громадських фондів. Тим самим майже 88% бюджету вищої школи становлять державні кошти. Решта покривається за рахунок приватних джерел фінансування та власних доходів вищих навчальних закладів. За даними 2009 року сумарні витрати в системі вищої освіти Швеції склали 54,1 млрд крон.

Шведська королівська академія наук — одна з королівських академій Швеції. Академія — незалежна, неурядова наукова організація, яка підтримує науку, передусім природничі науки та математику. 2 червня 1739 року її заснували натураліст Карл Лінней, комерсант Юнас Альстремер, інженер-механік Мортен Трівальд, державні службовці Стен Карл Більке та Карл Вільгельм Седер'єльм, а також політик Андерс Юган фон Гепкен. Призначенням академії було зосереджуватися на практично корисних знаннях та публікувати матеріали шведською мовою для ознайомлення широких мас із академічними відкриттями, на противагу заснованому в 1719 році Королівському науковому товариству в Упсалі, що публікувало свої роботи латиною. Шведську королівську академію наук також навмисне розмістили в центрі торговельної діяльності — Стокгольмі, у якому, на відміну від Упсали, тоді ще не було університету. Академію влаштовано на зразок Лондонського королівського товариства та Французької академії наук в Парижі — установ, знаних декому із співзасновників.

Комітети Академії присуджують ряд престижних міжнародних нагород, зокрема Нобелівські премії з фізики, хімії та економіки.
Зосередження промислового виробництва у невеликому числі дуже крупних компаній є одним з важливих чинників, що сприяють відносно високому рівню витрат на науково—дослідницькі і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР) в Швеції. Шведські багатонаціональні компанії входять до числа компаній з найбільш наукоємким виробництвом в світі, і за минулі роки основна частина цих НДДКР відбувалася в Швеції.

Охорона здоров'я

Оскільки Швеція - одна із розвинених країн, охорона здоров'я є універсальною і безкоштовною, майже повністю фінансується за рахунок податків. Швеція часто потрапляє до п'ятірки країн з найнижчим рівнем дитячої смертності, а також до країн з найвищою тривалістю життя (81 рік) і чистоти води. У Швеції налічується 3,3 лікарі на 1000 жителів, уряд витрачає на потреби медицини 9,2% від загального обсягу ВВП. Це пов'язано з високою якістю медичних послуг. Систему охорони здоров'я координує Національна рада з охорони здоров'я і соціального забезпечення.

Існуюча система охорони здоров'я була заснована в 1968 році завдяки об'єднанню Королівської ради з охорони здоров'я і Королівського комітету з соціальних питань, забезпечуючи широке охоплення населення соціальним захистом шляхом надання безкоштовної медичної допомоги, запровадження системи пенсійного забезпечення, безкоштовних ясел і дитячих садків, надання фінансових субсидій для вагітних та у зв'язку з материнством/батьківством.

Зв'язок та засоби масової інформації

Швеція пройшла процес лібералізації телекомунікаційної галузі у 1993-2003 роках. В країні налічується більше 5300 тисяч телефонних ліній, а також майже 11 мільйонів мобільних телефонів. Більше 80% населення має доступ до Інтернету. Громадські телерадіокомпанії мали монополію на мовлення протягом тривалого часу, від заснування першої радіостанції у 1925 році. Пізніше, в 1954 році, розпочав мовлення другий, а в 1962 році - третій радіоканали. У 1979 році було дозволено заснування приватних радіостанцій, а в 1993 році розпочалося місцеве радіомовлення.
Перший телеканал почав трансляцію у 1956 році.

Другий канал, TV2, було створено в 1969 році. Ці два канали (оператор телебачення Sveriges з кінця 1970-х років) мали монополію до 1980-х років, коли стало доступним кабельне та супутникове телебачення. Першим супутниковим телеканалом в Швеції став ТВ3, що транслювався з Лондона (з 1987 року). За ним вступили в дію Kanal 5 в 1989 році (тоді відомий як "Північний канал") і TV4 в 1990 році. У 1991 році уряд оголосив про початок прийому заявок від компаній, які хочуть впроваджувати кабельне телебачення. TV4, який раніше здійснював мовлення через супутник, запроваджує кабельне телебачення у 1992 році, ставши першим приватним каналом для трансляції зсередини країни. Сьогодні близько половини населення користується кабельним телебаченням. Цифрове наземне телебачення почалося в 1999 році, аналогове завершилось 2007-го.

Швеція є одним з найбільших споживачів газет у світі, більшість міст мають місцеве видання. Великі національні газети - "Dagens Nyheter" (ліберального нахилу), "Göteborgs-Posten" (ліберальна), "Svenska Dagbladet" (консервативна) і "Sydsvenska Dagbladet" (ліберальна). Два популярних таблоїди - "Aftonbladet" (соціал-демократичний) і "Expressen" (ліберальний). Безкоштовна газета "Metro International", що нині має глобальне поширення, була заснована саме у Стокгольмі, у той час як "The Local" (ліберальна), ще одна глобальна газета, також має свою штаб-квартиру в Швеції.

Інші статті про Швецію

Швеція - держава в Північній Європі, розташована у східній та південній частинах Скандинавського півострова. За площею території Швеція посідає третє...
Тектоніка та рельєфРельєф північної та південної Швеції різноманітний. У північній та західній частині країни вздовж кордону з Норвегією тягнуться...
В силу геологічної будови (поширення порід Скандинавського кристалічного щита) ця країна багата на рудні корисні копалини та будівельну сировину. Швеція...
КліматРізноманітність клімату в Швеції пояснюється її великою протяжністю з півночі на південь. На півночі країни набагато холодніше і вегетаційний період...
Більша частина країни вкрита лісами (53%), за цим показником Швеція займає перше місце в Європі. За характером природної рослинності в Швеції виділяють...
Кількість та густота населенняНаселення Швеції на 28 лютого 2010 року становило 9,35 млн. чоловік (14-е місце в Євросоюзі). За щільністю населення (21,9...
На початку минулого століття Швеція була переважно аграрною країною, однією з найбідніших у Європі. Проте у XX столітті в Швеції відбулося те, що часто...
До провідних галузей промисловості Швеції належать целюлозно-паперова і деревообробна, металургійна, гірничовидобувна. Швеція посідає третє місце у світі...
Характеризуючи сферу послуг Швеції, слід зазначити, що багато соціальних послуг, такі як охорона здоров'я та освіта, майже цілком забезпечуються державою....
Національна залізнична мережа Швеції загальною протяжністю 17 118 км складається з магістральних залізничних ліній - ліній, що мають стратегічне значення,...
Щороку Швецію відвідують 3-4 млн. іноземних туристів. Найбільші потоки туристів - із країн ЄС та США.Цікавинка  Швеції - передусім столиця Стокгольм -...
У 2010 році обсяг шведського експорту становив 160,4 млрд. дол. США. Предмети експорту - продукція машинобудування - 35%, зокрема автотранспортні засоби,...

Географічна наука