Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Промисловість Польщі

Польська промисловість дуже диверсифікована і географічно досить рівномірно розміщена, хоч існують райони значної концентрації підприємств її провідних галузей. Провідні галузі виробляють продукти харчування, текстиль, вугілля, машини і обладнання.

У Катовіцькому воєводстві (Верхня Сілезія) локалізовано біля 20% всіх працюючих в промисловості країни; тут зосереджені підприємства вугільної промисловості і чорної металургії. Це також головний район кольорової металургії, машинобудування і виробництва металоконструкцій і інших металоємних виробів. У Лодзі і її оточенні знаходиться майже 42% всіх зайнятих в текстильній промисловості. Біля 30% зайнятих в електротехнічній промисловості сконцентровано в Варшаві і її околицях. Гданськ і Щецин — великі центри суднобудування. Підприємства хімічної промисловості більш розосередилися по території країни, хоч значна їх частина знаходиться в Катовіцькому воєводстві.

Гірнича промисловість займає важливе місце в економіці країни. В кінці ХХ століття з видобутку кам'яного і бурого вугілля, мідної руди, сірки, кам'яної солі, а також ряду інших корисних копалин Польща займала одне з провідних місць в світі. Загалом добувається близько 400 млн т сировини, з цієї кількості 40% становить кам'яне вугілля, 35% пісок і гравій, а також буре вугілля і вапняк. Частка гірничої промисловості у ВВП складає 2,3%, В ній зайнято 271,6  тис. чол. На початку ХХІ ст. простежується тенденція до загального зменшення видобутку мінеральної сировини в Польщі. Виняток складають нафта (+16.3%), мідна руда (+6%), срібло (+4%) і природний газ (+4,2%).

У паливно-енергетичному комплексі переважає виробництво твердих видів палива, головним чином, кам'яного вугілля, частка якого становить понад 75%. За видобутком вугілля Польща займає восьме місце у світі – 176 млн. т (з них 113 млн. т - кам'яне). Кам'яне вугілля видобувається у трьох кам'яновугільних басейнах - Верхньосілезькому, Нижньосілезькому та Люблінському. Основним є Верхньосілезький басейн - 95 % усього видобутку. Нафту і газ країна імпортує, в основному з Росії. Власний видобуток цих видів палива ведеться у Прикарпатті та на шельфі Балтійського моря. Нафтопереробний завод діє у Плоцьку. Польща - найбільший експортер вугілля в Європі (30 млн. т. щороку). Практично 90% електроенергії виробляється на ТЕС, розміщених із орієнтацією на паливну сировину у Сілезії та на споживача у центральній частині країни та в Помор'ї.

Металургійний комплекс представлений чорною і кольоровою металургією. Чорна металургія розвинута в Сілезькому і Малопольському воєводстві (агломерація Домброва, Гурніча, Катовіце, Ченстохова). Високоякісна сталь виплавляється також у Варшаві. Серед галузей кольорової металургії виділяється мідна промисловість. Виробництво концентрується у трикутнику Лєгніца - Жуковиці - Орск (Нижньо-Сілезьке воєводство). Свинець і цинк виплавляють у Катовіце та інших промислових центрах Верхньої Сілезії.

Найбільші машинобудівні підприємства в Польщі розміщені у великих промислових центрах. До найважливіших галузей машинобудування належать транспортне й важке машинобудування, електротехнічна і електронна промисловість. Виробництво легкових автомобілів концентрується у Варшаві, Плонську, Бєльсько-Бялій, Нисі, Познані, Любліні. Вантажні автомобілі випускають у містах Єльч та Стараховіце, автобуси - у Єльчі та Сяноку. Електропотяги для приміських сполучень виробляються у Вроцлаві, пасажирські вагони у Познані, товарні вагони - у Зеленій Гурі та Свідніці. Виробництво морських суден розташоване у Ґданську, Щецині та Гдині, річкових - у Плоцку.

Металургійне обладнання, гірничі машини та інша продукція важкого машинобудування випускається переважно у Сілезькому воєводстві. Головними центрами електротехнічної та електронної промисловості є Варшава, Гданськ, Вроцлав, Бидгощ, Познань тощо. Розвивається сільськогосподарське машинобудування.

Хімічна промисловість Польщі належить до галузей, які динамічно розвиваються, і представлена всіма основними галузями. Неорганічна хімічна індустрія базується на багатих покладах кам'яної солі та сірки. Кам'яна сіль видобувається поблизу Іновроцлава та Клодави, сірка в Свєнтокшиському та Підкарпатському воєводстві. Головні центри виробництва азотних добрив - Пулави, Влоцлавек, Кендзежин-Козлє та Тарнув. Найбільші центри виробництва фосфорних добрив - Паліце, Гданськ і Тарнобжеґ. У центрі країни (Варшава, Лодзь, Бидгощ, Іновроцлав) розвинуте виробництво різних продуктів органічної та неорганічної хімії.

Польща має сприятливі умови для розвитку промисловості будівельних матеріалів. Основними є цементна та скляна промисловість. Головні райони цементної промисловості - Опольський, Свєнтокшиський та Холмський. Головним районом з багаторічними традиціями скляної промисловості є Судетський округ. Тут працює декілька великих підприємств поблизу Валбжига, Болеславця і Строня Шльонського.

Найважливішою галуззю легкої промисловості Польщі є текстильна. Вона займається обробкою бавовни, штучних волокон, вовни, льону і шовку. Основними районами концентрації текстильної промисловості є Лодзинський, Бельсько-Бялський і Ченстоховський та Білявсько-Судетський. На сході країни значним центром текстильної промисловості є Білосток.

За останні роки харчова промисловість стала найбільш інвестиційно привабливою у Польщі. Важливою її галуззю є цукрова промисловість. Більша частина цукрових заводів зосереджена на південному сході та в центральній частині країни. Розвинене виробництво плодових та м'ясних консервів, м'ясопереробна, борошномельна галузі.

Інші статті про Польщу

Республіка Польща — держава у Центральній Європі у складі Європейського союзу. Довжина польського кордону становить 3511 км, з них 440 км припадає на...
Близько 75% площі країни займають низовини (переважно на півночі і заході). На півночі країни розташована моренна Балтійська гряда (до 329 м). Як і для...
В Польщі нараховують понад 70 різних видів корисних копалин. Серед країн ЄС Польща займає за запасами бурого вугілля 6-е, кам’яного вугілля та срібла –...
Польща розташована в зоні помірно-континентального клімату. На характер розподілу температур та режим зволоження здійснює вплив західний переніс...
Для Польщі характерна густа річкова мережа. Найдовша річка країни - Вісла довжиною 1030 км з притоками Сян, Вепш і Буг (Західний Буг); Одер, яка є...
Грунти. Найпоширеніші дерново-підзолисті грунти на піщаній морені та дерново-карбонатні грунти на виходах карбонатизованих порід. Трапляються рендзини. На...
Кількість та густота населення. На кінець 2008 року, населення Польщі становило 38 135 876 осіб. За кількістю населення Польща посідає 32 місце серед...
Польща — індустріально-аграрна країна. Господарство Польщі є досить диверсифікованим. У структурі національного продукту країни на промисловість припадає...
Польська промисловість дуже диверсифікована і географічно досить рівномірно розміщена, хоч існують райони значної концентрації підприємств її провідних...
Сільське господарство створює близько 7% ВНП Польщі й займає четверте місце в господарській сфері після промисловості, торгівлі та будівництва. Під...
Країна має всі види транспорту: автомобільний, залізничний, повітряний, трубопровідний, водний (річковий і морський).Транспортна система Польщі склалася...
Польща відома як центр міжнародного туризму. Світовими курортами і центрами культурної спадщини є Сопот, Зелена-Ґура, Бельсько-Бяла, Краків, Варшава,...
Зовнішньоекономічні зв'язки завжди відігравали велику роль у розвитку господарства країни. Після Другої світової війни вони були зорієнтовані переважно на...

Географічна наука