Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Грунти, рослинний та тваринний світ Польщі

Грунти. Найпоширеніші дерново-підзолисті грунти на піщаній морені та дерново-карбонатні грунти на виходах карбонатизованих порід. Трапляються рендзини. На південному сході Польщі зустрічаються окремі плями сірих лісових грунтів та чорноземів опідзолених. На сході та північному сході поширені болотні та дерново-болотні грунти. Алювіальні грунти поширені у дельтах річок Вісли та Одри. У Карпатах та Судетах - бурі лісові оглеєні грунти.

Рослинність і тваринний світ

Рослинність на території Польщі розвивалася з останнього льодовикового періоду і включає в себе 2250 видів насіннєвих рослин, 630 мохів, 200 печіночників, 1200 лишайників і 1500 грибів. Серед насіннєвих рослин переважають голарктичні елементи. Серед нечисленних ендеміків - модрина польська (Larix polonica) і береза Ойцовського (Betula oycoviensis). У торф'яних болотах і горах збереглися деякі види реліктової тундрової рослинності.

Більше 25% території займають ліси, на півночі і сході збереглися великі лісові масиви: Біловезька, Серпнева та інші пущі. Переважаючі породи - сосна, ялина, в горах ялиця. У західній та південній частинах країни є змішані ліси (бук, дуб, береза і клен). У долинах річок - заплавні луки, з дерев переважають ясен, тополя і верба. На північному сході (східніше Поморського поозер'я) є низові болота. Зустрічаються верещатники. У гірських районах - рослинність приальпійських та альпійського поясів.

Фауна Польщі відноситься до європейсько-західносибірської зоогеографічний області (частина Палеарктики). Дика фауна збіднена через високу освоєності території людиною. Хребетних тварин налічується близько 400 видів, включаючи багатьох ссавців і більш ніж 200 рідних для регіону видів птахів. У лісах водяться олені, кабани й вовки, у хвойних масивах на північному сході можна зустріти лося. У річок мешкають бобри, в гірських лісах - ведмеді та дикі кішки, ще вище можна зустріти сарну й бабака.

У Біловезькій пущі збереглися зубри, які колись населяли всю Європу. Поширені птахи: глухарі, тетереви, куріпки. У прибережній зоні Балтійського моря ведеться промисел на тріску і салаку. З близько 20 національних парків найбільші: Біловезький національний парк, Кампіноскій національний парк, Татранський національний парк, Словіньскій національний парк.

Інші статті про Польщу

Республіка Польща — держава у Центральній Європі у складі Європейського союзу. Довжина польського кордону становить 3511 км, з них 440 км припадає на...
Близько 75% площі країни займають низовини (переважно на півночі і заході). На півночі країни розташована моренна Балтійська гряда (до 329 м). Як і для...
В Польщі нараховують понад 70 різних видів корисних копалин. Серед країн ЄС Польща займає за запасами бурого вугілля 6-е, кам’яного вугілля та срібла –...
Польща розташована в зоні помірно-континентального клімату. На характер розподілу температур та режим зволоження здійснює вплив західний переніс...
Для Польщі характерна густа річкова мережа. Найдовша річка країни - Вісла довжиною 1030 км з притоками Сян, Вепш і Буг (Західний Буг); Одер, яка є...
Грунти. Найпоширеніші дерново-підзолисті грунти на піщаній морені та дерново-карбонатні грунти на виходах карбонатизованих порід. Трапляються рендзини. На...
Кількість та густота населення. На кінець 2008 року, населення Польщі становило 38 135 876 осіб. За кількістю населення Польща посідає 32 місце серед...
Польща — індустріально-аграрна країна. Господарство Польщі є досить диверсифікованим. У структурі національного продукту країни на промисловість припадає...
Польська промисловість дуже диверсифікована і географічно досить рівномірно розміщена, хоч існують райони значної концентрації підприємств її провідних...
Сільське господарство створює близько 7% ВНП Польщі й займає четверте місце в господарській сфері після промисловості, торгівлі та будівництва. Під...
Країна має всі види транспорту: автомобільний, залізничний, повітряний, трубопровідний, водний (річковий і морський).Транспортна система Польщі склалася...
Польща відома як центр міжнародного туризму. Світовими курортами і центрами культурної спадщини є Сопот, Зелена-Ґура, Бельсько-Бяла, Краків, Варшава,...
Зовнішньоекономічні зв'язки завжди відігравали велику роль у розвитку господарства країни. Після Другої світової війни вони були зорієнтовані переважно на...

Географічна наука