Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Формування органічної частини грунту та її джерела

Схема формування органічної частини грунту нерозривно пов'язана з біологічним кругообігом речовин і грунтоутворенням, для яких найбільш істотною ланкою є розкладання мертвих органічних залишків, що супроводжується кількома одночасно протікаючими процесами: акумуляцією первинної органічної речовини, розкладанням, мікробним синтезом, гуміфікацією і мінералізацією.

Акумуляція первинної органічної речовини - це надходження рослинних залишків на поверхню і в товщу грунту. Розкладання - сукупність процесів біохімічного окислення нерозчинних у воді органічних залишків з утворенням більш простих, частково розчинних у воді органічних і мінеральних сполук. Процеси протікають головним чином під впливом ферментативної активності мікроорганізмів. Мікробний синтез - процес утворення тіл мікроорганізмів з простіших водорозчинних органічних (цукрів, амінокислот) і мінеральних сполук. Після відмирання мікроби піддаються розкладанню і гуміфікації. Гуміфікація, або гумусоутворення - це повільний біохімічний процес, що призводить до утворення гумусових речовин - специфічних сполук, що мають здатність до полімеризації, тобто ущільнення своїх молекул, що робить їх стійкими до розкладання мікроорганізмами. Мінералізація - сукупність процесів перетворення органічних речовин у мінеральні солі, воду і вуглекислоту. Процеси розкладу і мінералізації забезпечують надходження елементів живлення в біологічний круговорот, процеси мікробного синтезу і гуміфікації, навпаки, закріплення і накопичення органічних речовин в товщі грунту.

Співвідношення між швидкістю надходження рослинних, тваринних та інших органічних залишків на поверхню і в товщу грунту і швидкостюі їх розкладання, гуміфікації та мінералізації визначають кількісну і якісну сталість органічної частини грунту, строго визначену для різних грунтів, що відрізняються характером грунтоутворюючого процесу. Всі процеси перетворення органічних речовин у грунті протікають в присутності кисню, води і вуглекислоти. Основою процесів розкладання є повільне біохімічне окислення органічної речовини (переважно опаду зелених рослин) до простих солей, води і вуглекислоти.

Первинним і головним джерелом органічної речовини грунту є живі вищі і нижчі зелені рослини, запас яких в процесі їхньої життєдіяльності зростає. Запас тільки надземної частини рослин коливається в межах 400 - 800 т на кожному гектарі землі. Щорічний приріст становить у середньому 5-10 т. Кукурудза, наприклад, щорічно дає 10 - 12 т зеленої маси, лугові трави - 2,5-7 т з 1 га. Запас органічної речовини досить великий і в підземній частині рослин. Так, в лісі маса коренів коливається від 10 до 12 т, на луках - від 7 до 18 т на 1 га. Співвідношення надземної і підземної частин рослин у лісі і на лузі різне. У лісі маса кореневих систем приблизно становить 10-30%, на луках 60-80% маси надземної частини. В степу у багатьох трав'янистих рослин коренева система має масу більшу, ніж надземна.

У лісі, де переважають деревні рослини, щорічно відмирає лише частина органічної речовини. Велика її частина потрапляє на поверхню, менша - в товщу грунту. Щорічно опадає приблизно 2-5 т / га хвої, листя і тонких гілочок, 12-15 т / га усохших стовбурів дерев і 2-3 т / га коренів. Моховий і лишайниковий покриви, що формуються на поверхні грунту, утворюють до 25-28 т органічної речовини на 1 га, з яких щорічно відмираюча частина становить 2 - 5 т. Підземної частини у них немає, і відмираюча органічна речовина надходить на поверхню грунтів. На луках, особливо у однорічних трав'янистих рослин, відмирають надземна і підземна частини рослин. Надземна частина утворює 2-5 т / га трав'яної повсті, а підземна до 10-12 т / га кореневого опаду. Деяку кількість органічної речовини грунт отримує за рахунок маси відмерлих мікроорганізмів (0,1-1,0 т / га) і залишків тварин (50-400 кг / га).

Час надходження органічних речовин у грунт різний. У лісі значна частина опаду надходить з другої половини літа і до пізньої осені, аж до морозів. Моховий покрив відмирає взимку, лугові трави - після перших заморозків, а більша частина степових трав - до середини жаркого літа.

Хімічний склад органічних залишків, що надходять до грунту, дуже різноманітний. Органічна речовина складається з клітковини (целюлози), лігніну, жирів, білків, ефірів, дубильних речовин, восків, смол, кислот і ферментів різної природи. До складу органічних речовин входять наступні елементи (%): вуглецю - 45; кисню - 42; водню - 6,5; азоту - 1,5 і зольних елементів - 2-10%.

Порівнюючи хімічний склад рослин різних типів, можна переконатися, що деревні породи містять більше дубильних речовин, лігніну, восків і смол, що уповільнюють розкладання і гниття деревини. Рослинний опад хвойних деревних порід зазвичай більш кислий, ніж листяних дерев і трав. Трав'янисті рослини багатші білками, зольними елементами, містять менше лігніну і вуглеводів. Їх опад має реакцію близьку до нейтральної. Мохи і лишайники мають найбільш кислий опад. Бактерії на 40 - 70% складаються з білків, жирів і зольних елементів. Середовище, в якому найкраще живуть бактерії, повинне бути близьким до нейтрального, з вологістю 20-30% і температурою 20 - 35°С. Гриби, як правило, містять значну кількість білків, вуглеводів і зольних елементів. Для їх зростання потрібний хороший доступ кисню; вони аеробні, добре переносять кислу реакцію, дубильні речовини не заважають їх розвитку.

У лісі опала частина рослин зазвичай не встигає розкластися за один рік і накопичується на поверхні грунту у вигляді невеликого шару листя, хвої, гілок, утворюючи лісову підстилку. Найчастіше лісова підстилка утворюється під пологом зімкнутих кронами дерев. Товщина лісової підстилки різна - від 0,5 до 15 см; в хвойних лісах вона більша, в листяних - менша. Товщина її збільшується у вологих місцях. Запаси лісової підстилки на поверхні грунту коливаються в межах від 10 до 100 т/га - в залежності від складу, віку та густоти насаджень. Лісова підстилка легко відділяється від мінеральної частини грунту. Лісівники здавна розрізняли два типи лісового гумусу: мулль (м'який гумус, солодкий гумус) і мор (грубий гумус). У сучасному уявленні мулль - це власне гумус мінеральної частини грунту, а мор - лісова підстилка.

Лісову підстилку можна розділити на три шари, що відрізняються за ступенем розкладення опаду. Верхній шар - опад, складається з свіжеопавших бурих листя або хвої, гілочок. Можна легко визначити частини рослин. Середній шар - шар повільного розкладання і ферментатизаціі речовини, складається з буро-сірих, подрібнених рослинних залишків, що в значній мірі зберегли кістяк. Визначити їх приналежність до тієї чи іншої рослини можна лише за найбільш великими частинам рослин. Часто в цьому шарі поселяються гриби. Нижній шар (шар гуміфікації) - чорний, чорно-бурий, рівномірно перемішаний, нерідко оструктуренний, складається з добре розкладеної однорідної органічної речовини. Тісно пов'язаний з мінеральною частиною грунту.

Лісові підстилки (за Н. С. Степановим) поділяють на три типи: мулльова, добре розкладена, темно-бура або темно-сіра, перемішана з мінеральною частиною грунту, зверху має невеликий пухкий шар опаду, що швидко розкладається; модер-мулльова - має всі три шари лісової підстилки; грубо-гумусні, або мор, що складається переважно з перших двох шарів. Мулльові підстилки найчастіше утворюються під листяними або змішаними лісами, грубогумусні - під хвойними лісами або на перезволожених ділянках.

Лісові підстилки, захищаючи поверхню грунтів, сприяють підтриманню верхнього шару грунтів в пухкому стані, вільному проникненню вологи вглиб грунтів і перешкоджають її випаровуванню. В лісових підстилках міститься значний запас елементів живлення, достатній для життя насаджень протягом декількох років. Лісова підстилка - сприятливе середовище для розвитку грибів і бактерій, які забезпечують її мінералізацію.

Останні матеріали розділу "Грунтознавство"

Родючість грунтів та її види

Під родючістю розуміють здатність грунтів задовольняти потребу рослин у воді і поживних речовинах. В...

Механічний склад грунтів та їх структура

Механічним складом називають співвідношення часток різного розміру, виражене у відсотках від маси гр...

Включення та новоутворення в грунтах

Включення - це тіла, що механічно втягнуті в товщу грунту, які не беруть участь в активних грунтоутв...

Колір грунту як морфологічна ознака

Колір грунту - найважливіша морфологічна ознака. Нерідко назва грунту дається за кольором верхніх го...

Позначення та опис грунтових горизонтів

Кожному з грунтових горизонтів дається буквенне позначення. Найбільш широко застосовується система б...

Морфологія грунтів. Грунтові горизонти

Морфологія грунтів - це вчення про зовнішні ознаки грунтів, що визначаються найчастіше за допомогою ...

Водний баланс грунту. Типи водного режиму грунтів

Водний баланс - це сукупність всіх видів надходження вологи в грунт і її витрачання з певного шару з...

Теплові властивості грунтів

Джерелом тепла в грунті є тепло променистої енергії Сонця. Середня кількість тепла, що надходить на ...

Географічна наука