Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Позначення та опис грунтових горизонтів

Кожному з грунтових горизонтів дається буквенне позначення. Найбільш широко застосовується система буквених позначень, запропонована В. В. Докучаєвим і допрацьована радянськими вченими. Літерами позначають генетичні горизонти, а поєднаннями букв і буквено-цифровими індексами - перехідні горизонти і подгорізонти. Прийняті наступні позначення:

Т - торф, органогенний горизонт;
А - горизонт біогенного накопичення органічної речовини в грунті. Зазвичай називається гумусовим, перегнійно-акумулятивним або дерновим горизонтом;
А0 - лісова підстилка, трав'яна повсть, дернина;
Апах - орний горизонт грунту;
At - гумусовий, дерновий, перегнійно-акумулятивний, перегнійно-елювіальний горизонт дерново-підзолистих, сірих лісових і осолоділих грунтів; має сірий або чорний колір;
А2 - елювіальний (або горизонт вимивання), підзолистий або осолоділий. Зазвичай забарвлений у світлі, білясті і білі тони;
В - ілювіальний, або горизонт вмивання, в підзолистих, сірих лісових, каштанових і деяких інших грунтах;
G - глейовий горизонт, характерний для грунтів з постійним надлишковим зволоженням, зокрема і болотних грунтів;
С - материнська пухка гірська порода;
Д - підстилаюча гірська порода.
Крім того, застосовують буквенні індекси:
g - для оглеєних горизонтів;
c - скупчення водорозчинних солей;
г - скупчення гіпсу.

В Україну широко застосовується інша система позначень, розроблена О. Н. Соколовським:

Н-(грец. humus - гумус) відповідає горизонту А + В в чорноземах і каштанових грунтах;
Е-(лат. eluo - вимивати) відповідає горизонту А2 в підзоли і солодях;
I - (лат. influo - вмивати) відповідає ілювіальному горизонту В;
К - горизонт скупчення карбонатів;
Q - горизонт гіпсу;
G1 - глейовий горизонт;
Т - торф'яний горизонт;
Н0 - лісова підстилка; Нт - торф'янистий горизонт;
Р - порода, не змінена процесами грунтоутворення.

Для позначення перехідних горизонтів або горизонтів, в яких відбуваються два процеси, ставлять дві відповідні літери. Наприклад, НЕ - гумусово-елювіальний горизонт.

Для виділення підгоризонту досить відмінностей за хоча б одною з морфологічних ознак, наприклад кольору або структури тощо. Необхідність виділення підгоризонту встановлюється при описі грунту. Крім того, виділяють перехідні горизонти, в яких відбуваються два або кілька грунтоутворюючих процесів, наприклад перехідний від підзолистого до илювіального (EI) в підзолистих грунтах, перехідний від акумулятивного гумусового до підзолистого (He) в сірих лісових грунтах.

Після визначення меж генетичних горизонтів записують глибину верхньої і нижньої меж. Іноді відразу обчислюють товщину, або потужність, генетичного горизонту. Потім, поставивши знак горизонту ще раз, дають повний морфологічний опис кожного горизонту або підгорізонту. Кожен генетичний горизонт описують у такій послідовності: колір, механічний склад, структура, домішки, включення, новоутворення та характер переходу одного горизонту в інший. У польових умовах вказують вологість грунтів і визначають 10%-ним розчином соляної кислоти глибину скипання карбонатів, якщо вони є. Опис грунтів часто супроводжується якісним визначенням різних сполук і властивостей грунтів, наприклад визначається присутність карбонатів, закисного заліза, шкідливих водорозчинних солей.

У спеціальному бланку відводиться місце для малюнка всього грунтового профілю і його генетичних горизонтів. Після опису профілю дається повна назва грунту, що складається з генетичного назви, механічного складу верхнього горизонту, материнської породи, її механічного складу.

Останні матеріали розділу "Грунтознавство"

Родючість грунтів та її види

Під родючістю розуміють здатність грунтів задовольняти потребу рослин у воді і поживних речовинах. В...

Механічний склад грунтів та їх структура

Механічним складом називають співвідношення часток різного розміру, виражене у відсотках від маси гр...

Включення та новоутворення в грунтах

Включення - це тіла, що механічно втягнуті в товщу грунту, які не беруть участь в активних грунтоутв...

Колір грунту як морфологічна ознака

Колір грунту - найважливіша морфологічна ознака. Нерідко назва грунту дається за кольором верхніх го...

Позначення та опис грунтових горизонтів

Кожному з грунтових горизонтів дається буквенне позначення. Найбільш широко застосовується система б...

Морфологія грунтів. Грунтові горизонти

Морфологія грунтів - це вчення про зовнішні ознаки грунтів, що визначаються найчастіше за допомогою ...

Водний баланс грунту. Типи водного режиму грунтів

Водний баланс - це сукупність всіх видів надходження вологи в грунт і її витрачання з певного шару з...

Теплові властивості грунтів

Джерелом тепла в грунті є тепло променистої енергії Сонця. Середня кількість тепла, що надходить на ...

Географічна наука