Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Фізико-географічні терміни і поняття

Терміни 
Додати новий термін

Безстічна область

частина суші, річки якої не мають стоку в Світовий океан. Найбільші Б .о. лежать у посушливих районах Азії та Африки (наприклад, Арало-Каспійська Б .о.).

Белемніти

вимерлі внутрішньочерепашкові головоногі молюски. Ранній карбон — еоцен.

Бентоніти

милоподібні глинисті породи з явно вираженими колоїдними властивостями.

Бентос

сукупність організмів, що населяють дно морських та прісноводних водойм. Розрізняють бактеріобентос, фітобентос та зообентос.

Бера закон

положення, відповідно до якого ріки, що течуть у напрямку меридіана, у Північній півкулі зміщають русло вправо (підмивають правий берег), а в Південному – уліво (підмивають лівий берег).

Бергштрихи

перпендикулярні до горизонталей невеликі штрихи (рисочки), які вказують напрям зниження (падіння) схилу.

Берегова зона моря

смуга суходолу та прибережної частини морського дна, де під впливом гідрологічних, геоморфологічних, антропогенних та інших факторів формується сучасна берегова лінія. Основні складові Б.л. - берег, підводний схил, прибійна зона.

Берегова лінія

лінія перетину горизонтальної водної поверхні моря або озера з поверхнею суходолу.

Берегові форми рельєфу

комплекс форм рельєфу на межі моря і суходолу, які сформувались внаслідок взаємодії літосфери, гідросфер и та біосфери за сучасної участі антропогенного фактору.

Білки

гірські хребти й вершини в Сибіру, які піднімаються вище межі лісу й покриті снігом протягом усього або більшої частини року.

Географічна наука