Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Фізико-географічні терміни і поняття

Терміни 
Додати новий термін

Артезіанський басейн

сукупність водоносних горизонтів і комплексів, пов'язаних з від'ємними геологічними структурами, в яких рух підземних вод відбувається під гідростатичним тиском.

Артезіанські води

напірні підземні води, що приурочені до западин, синкліналей, кристалічних масивів, де розвинуті поруваті або тріщинуваті гірські породи. Найчастіше це зручні джерела водопостачання.

Архей

найдавніший відрізок часу формування земної кори, нижній з двох підрозділів криптозою (докембрію). Нижня геохронолггічна межа А. - 3650 млн.років, верхня (з протерозоєм) - 2600 млн. років.

Археоціати

тип одиничних і колоніальних морських тварин (ранній кембрій) із вапнистим скелетом кубко- або дископодібної форми.

Асиметрична долина

річкова долина, схили якої побудовані неоднаково: один крутий і короткий, другий спадистий і довгий, або один схил крутий, інший - східчастий (терасований).

Асиметрія рельєфу

невідповідність морфології та морфометрії протилежних схилів долин, пасом, хребтів та інших форм і сукупностей рельєфу.

Асиміляція

(від лат. assimilatio - злиття) - втягування однією етнічною спільністю іншої, як правило, більш великою та розвиненою.В результаті відбуваєтьсяніби розчинення менших народів у більших, що перебувають на вищому рівні соціально-економічного та культурного ...

Астеносфера

шар верхньої мантії, який підстеляє літосферу. Відносно пластичний, із зниженими швидкостями поширення поперечних сейсмічних коливань.

Астроблема

замкнена округла западина земної поверхні, іноді обрамлена кільцевим валом, яка утворюється внаслідок ударної дії астероїдів чи метеоритів. Характеризується сильною роздробленістю та особливим метаморфізмом гірських порід дна кратера, часто похованого під ...

Аструктурний рельєф

рельєф, морфологія якого не має чіткого зв'язку з геологічною структурою.

Географічна наука