Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Фізико-географічні терміни і поняття

Терміни 
Додати новий термін

Антикліза

платформна структура у вигляді пологого антиклінального підняття (декілька сотень кілометрів у поперечнику); у центральній частині платформний фундамент залягає на глибині до 1000 м, а на деяких ділянках може виходити на поверхню. Прикладом може слугувати ...

Антикліналь

складка, ядро якої складене більш давніми породами, ніж крила; повернута випуклістю вверх, складка шарів гірських порід, обернена опуклістю вгору, із давнішими відкладами в центральній частині (ядрі).

Антиклінальна долина

річкова долина, яка сформувалася вздовж опуклої частини антиклінальної складки. Пласти порід, які складають схили долини, нахилені в протилежні боки. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна Сергіївн ...

Антиклінорій

велика складчаста структура антиклінальної будови, ускладнена дрібнішими складками, великий та складно побудований комплекс складок шарів земної кори. Характеризується загальним підняттям у центральній частині, часто наявністю ін'єкцій великих інтрузивних ...

Антициклон

область підвищеного тиску в атмосфері. Являє собою атмосферний вихор діаметром від кількох сотень до кількох тисяч кілометрів, що переміщується в Пн.півкулі за годинниковою стрілкою, у Пд.півкулі - проти годинникової стрілки. Ізобари в А. замкнуті, максим ...

Антракофітова флора

флора кам'яновугільного періоду, з якої сформувалися пласти кам'яного вугілля.

Антропоген

останній період кайнозойської ери, який настав піся неогенового періоду і триває й досі. Має кілька назв, одна із яких - "четвертинний період" (від "четвертинні відклади"). Є найкоротшим серед усіх геологічних періодів. Існують розбіжності стосовно критер ...

Антропогенна геоморфологія

розділ геоморфології, який вивчає форми рельєфу, змінені чи створені діяльністю людини, а також роль антропогенних чинників і процесів у формуванні природних та природно-антропогенних форм рельєфу. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч. пос ...

Антропогенний ландшафт

ландшафт, змінений діяльністю людини в процесі виконання нею соціально-економічних функцій з відповідною технологією природокористування. За ступенем змінюваності і характером впливу людини розрізняють змінені, порушені й перетворені ландшафти.

Антропогенний рельєф

(техногенний рельєф) — сукупність форм земної поверхні, змінених чи створених діяльністю людини. Розрізняють рельєф, створений безпосереднім впливом людини (терасування й обваловування схилів під час меліорації, утворення насипів, ям, каналів, дамб під ча ...

Географічна наука