Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Фізико-географічні терміни і поняття

Терміни 
Додати новий термін

Біогенні відклади

відклади, які утворюються в результаті діяльності організмів. Морські й океанічні біогенні відклади представлені кременистими (радіолярієві та діатомові мули) і карбонатними (форамініферові й кокколітові мули) осадами та покривають близько 50% площі Світо ...

Біогеографія

наука про закономірності географічного поширення і розподіл на земній кулі біологічних організмів та їх угруповань, а також характер та історію формування флори і фауни.

Біогеоценоз

природна система, що складається з живих організмів, що утворять біоценоз, і сукупності абіотичних (неживих), компонентів середовища їхнього перебування; всі складові частини зв'язані між собою обміном речовин й енергії.

Біокліматологія

вчення про вплив клімату на стан людини, тварин, рослин та біосфери в цілому.

Біологічна продуктивність водойм

здатність живих організмів відтворювати і нагромаджувати у водоймах органічну речовину.

Біологічне вивітрювання

процес руйнування й хімічних змін гірських порід у результаті життєдіяльності організмів та продуктів їх розкладання. За органічного вивітрювання відбувається механічне руйнування гірських порід коренями рослин, порушення стійкості уже вивітрілого матеріа ...

Біомаса

загальна маса особин одного виду, групи видів або співтовариства в цілому, що припадає на одиницю площі або обсягу місцеперебування.

Біометеорологія

вчення про вплив фізичних та хімічних процесів, що відбуваються в атмосфері, на живі організми.

Біономічний аналіз

відтворення умов нагромадження осадків за комплексом знайдених в осадових породах викопних організмів; частина фаціального аналізу.

Біосфера

загальнопланетна оболонка, склад, будова і енергетика якої зумовлені минулою і сучасною діяльністю всієї сукупності живих організмів на Землі.

Географічна наука