Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Гриневецький В.Т., Сорокіна Л.Ю., Чехній В.М. Проблеми забезпечення природно-об’єктного блоку державного земельного кадастру України інформацією про сучасні ландшафти

  • Назва статті: Проблеми забезпечення природно-об’єктного блоку державного земельного кадастру України інформацією про сучасні ландшафти
  • Автор(и): Гриневецький В.Т., Сорокіна Л.Ю., Чехній В.М.
  • УДК: УДК 911.2.001.8.332.27 (477)
  • Джерело публікації: Український географічний журнал. - 2009. - Вип. 4 - С. 10-17
  • Видання: Український географічний журнал
  • Рік публікації: 2009

В.Т. Гриневецький, Л.Ю. Сорокіна, В.М. Чехній

Проблеми забезпечення природно-об’єктного блоку державного земельного кадастру України інформацією про сучасні ландшафти
Інститут географії НАН України, Київ

Обговорюється стан розробки в Україні Державного земельного кадастру (ДЗК). Показано, що кондиційність і конструктивність ДЗК визначаються повнотою, комплексністю та достовірністю сучасної геоінформації його природно-об'єктного (земельно-ресурсного) блоку. Виділена двухаспектна - ранжованно-територіальна («вертикальна») і профільна (земельно-цільова) - модель структурування системи ДЗК України. Стосовно до неї і унікальним умовам землекористування та охорони земель в Україні намічені шляхи вирішення проблеми комплексного ландшафтно-інформаційного наповнення (забезпечення) базового природно-об'єктного блоку ДЗК.
Ключові слова: Державний земельний кадастр, кадастрова інформація, ландшафт, земельно (ландшафтно) інформаційна інфраструктура.

 

В.Т. Гриневецкий, Л.Ю. Сорокина, В.М. Чехний

Проблемы обеспечения природно-объектного блока государственного земельного кадастра Украины информацией о современных ландшафтах
Институт географии НАН Украины, Киев

Обсуждается состояние разработки в Украине Государственного земельного кадастра (ГЗК). Показано, что кондиционность и конструктивность ГЗК определяются полнотой, комплексностью и достоверностью современной геоинформации его природно-объектного (земельно-ресурсного) блока. Выделена двухаспектная - ранжированно-территориальная («вертикальная») и профильная (земельно-целевая) - модель структурирования системы ГЗК Украины. Применительно к ней и уникальным условиям землепользования и охраны земель в Украине намечены пути решения проблемы комплексного ландшафтно-информационного наполнения (обеспечения) базового природно-объектного блока ГЗК.
Ключевые слова: Государственный земельный кадастр, кадастровая информация, ландшафт, земельно(ландшафтно) информационная инфраструктура.

 

V.Grynevetsky, L.Sorokina, V.Chekhniy

THE PROBLEMS OF SUPPORTING NATURAL BLOCK OF STATE LAND CADASTRE WITH INFORMATION ON MODERN LANDSCAPES
Institute of Geography, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The current state of State Land Cadastre development in Ukraine is discussed. It is shown that quality and effectiveness of State Land Cadastre considerably depends on completeness, integrity and reliability of geoinformation in its natural (landresource) block. The two-aspect – levelized-territorial (“vertical”) and profile (land-purpose) – model of Ukraine’s State Land Cadastre structure is defined. In conformity with the model and unique conditions of land use and land conservation in Ukraine the ways of solving the problem of complex landscape-information filling (supporting) of basic natural block of State Land Cadastre are substantiated.
Keywords: State Land Cadastre, cadastral information, landscape, land (lanscape)-informational infrastructure.

 

Переглянути статтю у форматі PDF

 

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука