Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Смаль В.В. Географічна економіка чи "Нова Економічна Географія" Пола Кругмана: рецепція основних ідей

  • Назва статті: Географічна економіка чи "Нова Економічна Географія” Пола Кругмана: рецепція основних ідей
  • Автор(и): Смаль В.В.
  • УДК: УДК 911.3
  • Джерело публікації: Український географічний журнал. - 2009. - Вип. 4 - С. 18-25
  • Видання: Український географічний журнал
  • Рік публікації: 2009

Смаль В.В.

Географічна економіка чи "Нова Економічна Географія” Пола Кругмана: рецепція основних ідей

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто основні аспекти теорії "нової економічної географії", розробленої нобелівським лауреатом Полом Кругманом, зокрема, взаємозв'язку між розміщенням і торгівлею, дія фактора зростаючої віддачі на розміщення виробництва, вплив історичних передумов на особливості розвитку регіону. Описано головні моделі регіональних концентрацій, розроблені вченим.
Ключові слова: "нова економічна географія", "географічна економіка", "нова теорія торгівлі", теорія розміщення, моделі Пола Кругмана.


Смаль В.В.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА ИЛИ «НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» ПОЛА КРУГМАНА: РЕЦЕПЦИЯ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

В статье рассмотрены основные аспекты теории «новой экономической географии», разработанной нобелевским лауреатом Полом Кругманом, в частности, взаимосвязи между размещением и торговлей, действие фактора возрастающей отдачи на размещение производства, влияние исторических предпосылок на особенности развития региона. Описаны главные модели региональных концентраций, разработанные ученым.
Ключевые слова: «новая экономическая география», «географическая экономика», «новая теория торговли», теория размещения, модели Пола Кругмана.

 

V.V. Smal
PAUL KRUGMAN’S GEOGRAPHICAL ECONOMICS OR “NEW ECONOMIC GEOGRAPHY”: PERCEPTION OF THE MAIN IDEAS

Kyiv Taras Shevchenko National University

The paper focuses on the main aspects of the theory of "new economic geography", developed by Nobelist Paul Krugman, in particular relationships between location and trade, the role of increasing returns in the localization of industry, the significance of history, and path dependence for regional development. The most important Krugman’s models of regional concentration are described.
Keywords: "new economic geography", "geographical economy", "new theory of trade", theory of distribution, Paul Krugman’s models.

 

Переглянути статтю у форматі PDF

 

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука