Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Хайланд Ш., Май А. Ландшафтне планування в Німеччині - інструмент запобігання екологічних проблем території

  • Назва статті: Ландшафтне планування в Німеччині - інструмент запобігання екологічних проблем території
  • Автор(и): Хайланд Ш., Май А.
  • УДК: УДК 911. 2/3
  • Джерело публікації: Український географічний журнал. - 2009. - Вип. 4 - С. 3-10
  • Видання: Український географічний журнал
  • Рік публікації: 2009

Ш. Хайланд, А.Май

Ландшафтне планування в Німеччині - інструмент запобігання екологічних проблем території

Технічний університет міста Берлін, Німеччина

Викладено завдання та функції ландшафтного планування в Німеччині, які відповідають положенням Європейської ландшафтної конвенції та Федерального закону про охорону природи. Розглянуто територіально-адміністративні рівні ландшафтного планування (на рівні федеральних земель, регіональному, общинному, на рівні частини громади), їх зміст і завдання. На прикладі общинного рівня представлені етапи ландшафтного планування, охарактеризовано різні рівні ефективності цього виду планування, а також показані його роль і значення в сучасних умовах загострення екологічної ситуації.

Ключові слова: ландшафтне планування, ландшафтний план, якість навколишнього природного середовища, ландшафтна програма, рамковий ландшафтний план, комунальний ландшафтний план.

 

Ш. Хайланд, А.Май

ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ - ИНСТРУМЕНТ УПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИИ

Технический университет города Берлин, Германия

Изложены задачи и функции ландшафтного планирования в Германии, соответствующие положениям Европейской ландшафтной конвенции и Федерального закона об охране природы. Рассмотрены территориально-административные уровни ландшафтного планирования (на уровне федеральных земель, региональном, общинном, части общины), их содержание и задачи. На примере общинного уровня представлены этапы ландшафтного планирования, охарактеризованы разные уровни эффективности этого вида планирования, а также показаны его роль и значение в современных условиях обострения экологической ситуации.

Ключевые слова: ландшафтное планирование, ландшафтный план, качество окружающей природной среды, ландшафтная программа, рамочный ландшафтный план, коммунальный ландшафтный план.

 

S. Heiland, A. May

LANDSCAPE PLANNING IN GERMANY – A TOOL FOR ECOLOGICAL PROBLEMS FORESTALLING

Technical University of Berlin, Germany

The tasks and functions of landscape planning in Germany corresponding with the European Landscape Convention and the Federal Nature Protection Act are considered in the paper. The territorial-administrative levels of landscape planning (at the level of federal lands, regions, communities and part of a community), their content and tasks are characterized. By the example of community level the stages of landscape planning are presented, the different effectiveness levels of this kind of planning are characterized, its significance in modern conditions of ecological situation worsening is shown.
Keywords: landscape planning, landscape plan, environmental quality, landscape program, framework landscape plan, community landscape plan.

 

Переглянути статтю у форматі PDF

 

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука