Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Новицька С.Р. Перспектива створення регіонального ландшафтного парку "Збаразькі Товтри"

  • Назва статті: Перспектива створення регіонального ландшафтного парку "Збаразькі Товтри"
  • Автор(и): Новицька С.Р.
  • УДК: 574:911.2
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 196-203
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

В статті охарактеризовано геоморфологічні, кліматичні і гідрологічні особливості території, описано специфіку рослинності і тваринного світу, проаналізовано історичні передумови розвитку регіонального ландшафтного парку "Збаразькі Товтри". Також оцінено транспортну доступність території РЛП, проаналізовано рекреаційну привабливість перспективного РЛП і, на основі цього, проведено функціональне зонування території парку.
Ключові слова: регіональний ландшафтний парк, функціональне зонування, культурно-історичні об’єкти, заповідні об’єкти. 

Новицкая С.Р. Перспектива создания Регионального ландшафтного парка "Збаражские Толтры".В статье проанализированы геоморфологические, климатические и гидрологические особенности территории, описана специфика растительности и животного мира, проанали­зированы исторические предпосылки развития регионального ландшафтного парка "Збаражские Товтры". Также оценена транспортная доступность территории РЛП, проанализирована рекреа­ционная привлекательность перспективного РЛП и, на основе этого, проведено функциональное зонирование территории парка.
Ключевые слова: региональный ландшафтный парк, функциональное зонирование. 

Novitska S. Prospect of creation of regional landscape park the "Zbarazsky Tovtry". The geological, climatic, hydrological features of the territory are described. The specific of animal world and vegetation of the park territory is described. Historical pre-conditions of the perspective development are analysed. The park’s situation between the transport objects such as railway stations and main lines is evaluated. The recreation attractiveness of the perspective regional landscape park of "Zbarazsky Tovtry" is analised. The regionalization of the park’s territory is presented.
Keywords: regional landscape park, cultural and historical objects, nature protected objects.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука