Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Москалюк К.Л., Брусак В.П. Гірничодобувне природокористування у межах Подільських Товтр

  • Назва статті: Гірничодобувне природокористування у межах Подільських Товтр
  • Автор(и): Москалюк К.Л., Брусак В.П.
  • УДК: 551.4.035 (477.8)
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 189-196
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Визначено приуроченість кар'єрів до форм рельєфу Подільських Товтр та схарактеризовано залежність розташування родовищ вапняків від геологічної будови території. Описано місцеположення, конфігурацію, розміри кар'єрів та складено картосхеми їх розташування. Розглянуто можливість використання закинутих кар'єрів як еталонних розрізів для геологічних екскурсій.
Ключові слова: Подільські Товтри, головне пасмо, бічні товтри, кар'єр, штольня. 

Москалюк Е.Л., Брусак В.Ф. Горнодобывающее природопользование в пределах Подольских Толтр. Определено приуроченность карьеров к формам рельефа Подольских Толтр и обозначено зависимость расположения месторождений известняков от геологического строения территории. Охарактеризовано местоположение, конфигурацию, размеры карьеров и составлено картосхемы их расположения. Рассмотрено возможность использования заброшенных карьеров для геотуризма.
Ключевые слова: Подольские Толтры, главная гряда, боковые толтры, карьер, штольня. 

Moskalyuk K. L., Brusak V. P. The mine nature management in Podillian Tovtry region. The open-cast mines location dependence to relief forms of Podillian Tovtry and deposits of limestone position to Podillya geologic structure have been described. The location, configuration, dimension of open-cast mines has been characterized. The schematic map of deposits location has been arranged. The possibility of open-cast mines usage like geotouristic objects has been considered. Keywords: Podillian Tovtry, main ridge, tovtry, open-cast mines, adit.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука