Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Рудько Г.І., Суматохіна І.М. Досвід збереження гірничопромислових ландшафтів як об’єктів індустріальної спадщини в світі та Україні

  • Назва статті: Досвід збереження гірничопромислових ландшафтів як об’єктів індустріальної спадщини в світі та Україні
  • Автор(и): Рудько Г.І., Суматохіна І.М.
  • УДК: 502.62; 551.4; 504.05; 504.06
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 204-211
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

На основі аналізу міжнародного досвіду обґрунтовано актуальність пізнавального і туристичного потенціалу пам’яток гірничопромислової спадщини в різних регіонах світу та Україні. Виявлені перспективні напрямки збереження и використання унікальних гірничопромислових комплексів та їх окремих елементів в туристично-рекреаційній діяльності.
Ключові слова: індустріальна спадщина, пам’ятка гірничопромислової спадщини, заповідання гірничопромислових ландшафтів. 

Рудько Г.И., Суматохина И.Н. Опыт сохранения горнопромышленных ландшафтов как объектов индустриального наследия в мире и Украине. На основе анализа международного опыта обоснованы актуальность познавательного и туристического потенциала памятников горнопромышленного наследия в разных регионах мира и в Украине. Виявлены перспективные направления сохранения и использования уникальных горнопромышленных комплексов и их отдельных элементов в туристическо-рекреационной деятельности.
Ключевые слова: индустриальное наследие, памятник горнопромышленного наследия, заповедание горнопромышленных ландшафтов. 

Rudko H.I., Sumatokhina I.N. Experience of maintainance of mining landscapes as objects of industrial heritage in the world and to Ukraine. On the basis of analysis of international experience the actuality of cognitive and tourist potential of sights of mining heritage grounded for the different regions of the world and in Ukraine. Found out perspective directions of maintainance and using of unique mining complexes and them separate elements in to tourist and rekreaciyniy to activity.
Keywords: industrial heritage, sight of mining inheritance, maintainance of mining landscapes.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука