Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Савчук Л.Я. Теоретична та методологічна база екологічних та конструктивно-нозогеографічних досліджень

  • Назва статті: Теоретична та методологічна база екологічних та конструктивно-нозогеографічних досліджень
  • Автор(и): Савчук Л.Я.
  • УДК: 911.53
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 211-219
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Складена схема транспортування шкідливих речовин у навколишньому середовищі і шляхи їх надходження в організм людини. Наведені результати аналізу досліджень, що складають методо­логічну базу для конструктивно-географічних досліджень захворюваності населення.
Ключові слова: навколишнє середовище, шкідливі речовини, екологічна ситуація, нозореографія, конструктивний метод. 

Савчук Л.Я. Теоретическая и методологическая база экологических, конструктивно-нозо­географических исследований. Составлена схема транспортирования вредных веществ в окружа­ющей среде и пути их проникновения в организм человека. Изложены результаты анализа исследований, которые составляют методологическую базу для конструктивно-географических исследований заболевания населения.
Ключевые слова: окружающая среда, вредные вещества, экологическая ситуация, нозогеография, конструктивный метод. 

Savchuk L. Theoretical and methodological framework of environmental, structural and nozo­geographical researches. Schemes of transportation of hazardous substances in the environment and ways of their penetration into the human body. The results of analysis of studies that make up the philosophical basis for a constructive and geographical studies of disease population.
Keywords: environment, hazardous substances, environmental situation, nosogeography, constructive method.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука