Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Гудзевич А.В. Культурфітоценози: проблеми функціонування та оптимізації

  • Назва статті: Культурфітоценози: проблеми функціонування та оптимізації
  • Автор(и): Гудзевич А.В.
  • УДК: 630.235.6
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 88-93
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Розглядаються особливості культурфітоценозів як складної взаємодії природних і суспільно­-історичних чинників. Осмислені сучасні тенденції розвитку культурфітоценозів на прикладі Олександрівського парку. Визначені перспективи використання, відтворення і збереження паркового культурфітоценозу.
Ключові слова: культурфітоценоз, парк, ландшафт, функціону­вання, збереження. 

Гудзевич А.В. Культурфитоценозы: проблемы функционирования и оптимизации. Рассмат­риваются особенности культурфитоценозов как сложного взаимодействия естественных и общественно-исторических факторов. Осмысленны современные тенденции развития культур­фитоценозов на примере Александриевского парка. Определены перспективы использования, воссоздания и сохранения паркового культурфитоценоза.
Ключевые слова: культурфитоценоз, парк, ландшафт, функционирование, сохранение. 

Gudzevich A.V. Kul'turfitocenozy: problems functionings and optimizations. The features of a kul'turfitocenozy are examined as difficult cooperation of natural and society-historical factors. Modern progress of kul'turfitocenozy trends are intelligent on the example of Aleksandrievsk park. The prospects of the use, recreation and maintainance of park kul'turfitocenozy are certain.
Keywords: kul'turfitocenozy, park, landscape, functioning, maintainance.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука