Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Горб К.М., Дук Н.М. Картографування елементів історичної митної та торгівельної інфраструктури як об’єктів спадщини

  • Назва статті: Картографування елементів історичної митної та торгівельної інфраструктури як об’єктів спадщини
  • Автор(и): Горб К.М., Дук Н.М.
  • УДК: 528.94:911.3
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 81-88
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Стаття присвячена ідентифікації історичних об’єктів митної та торгівельної інфраструктури в якості культурної та індустріальної спадщини, а також обґрунтуванню можливостей їх наукової систематизації та картографування на основі досвіду створення серії карт історії митної справи. Розкрито поняття історичної митно-торгівельної інфраструктури.
Ключові слова: митно-торгівельна інфраструктура, історія митної справи, карти митної справи, спадщина суспільства. 

Горб К.Н., Дук Н.Н. Картографирование элементов исторической таможенной и торговой инфраструктуры как объектов наследия. Статья посвящена идентификации исторических объектов таможенной и торговой инфраструктуры в качестве культурного и исторического наследия, а также обоснованию возможности их научной систематизации и картографирования на основе опыта создания серии карт истории таможенного дела. Раскрыто понятие таможенно-­торговой инфраструктуры.
Ключевые слова: таможенно-торговая инфраструктура, история таможенного дела, карты таможенного дела, наследие общества. 

Gorb K., Duk N. Mapping of the elements of the historical customs and trade infrastructure as heritage objects. The article is devoted to the identification of historic sites of customs and trade infrastructure as a cultural and historical heritage, substantiation of the possibility of their scientific systematization and mapping on the basis of experience creating a series of maps of the history of customs. The term customs and trade infrastructure has been formulated.
Keywords: customs and trade infrastructure, history of Customs, customs maps, heritage of society.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука