Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Головчак В.Ф. Перспективи перетворення деградаційних і екологічно загрозливих територіальних систем Калуш-Голинського родовища калійних солей на культурні ландшафти

  • Назва статті: Перспективи перетворення деградаційних і екологічно загрозливих територіальних систем Калуш-Голинського родовища калійних солей на культурні ландшафти
  • Автор(и): Головчак В.Ф.
  • УДК: 911.52:556.56
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 74-81
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Проведено аналіз екологічної ситуації території Калуш-Голинського родовища калійних солей. Показано найбільш загрозливі ситуації, які до нинішнього часу призвели до виникнення екологічної катастрофи. Аналізується можливість перекладу деградаційних територій в культурні ландшафти.
Ключові слова: деградаційні території; екологічна катастрофа; культурні ландшафти. 

Головчак В.Ф. Перспективы преобразования деградационных и экологично угрожающих территориальных систем Калуш-Голинского месторождения калийных солей в культурные ландшафты. Проведен анализ экологической ситуации территории Калуш-Голинского месторож­дения калийных солей. Показаны наиболее угрожающие ситуации, которые к настоящему времени привели к возникновению экологической катастрофы. Анализируется возможность перевода деградационных территорий в культурные ландшафты. Ключевые слова: деградационные территории; экологическая катастрофа; культурные ландшафты. 

Holovchak V. The perspectives of degraded and ecological menacing territorial systems trans­formation of Kalush-Golyn potassium salt mine in cultural landscape. Ecological situation of Kalush-Golyn potassium salt mine territory was analyzed. Most complicated situation that in present time that bringing to begging of ecological catastrophe are showed. Possibility of degraded territories in cultural landscapes translation was analyzed.
Keywords: degraded territories, ecological catastrophe, cultural landscape.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука