Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Джаман М.О., Павленко Т.М. Естетичні якості території Полтавської області як один із факторів розвитку туристично-рекреаційної діяльності

  • Назва статті: Естетичні якості території Полтавської області як один із факторів розвитку туристично-рекреаційної діяльності
  • Автор(и): Джаман М.О., Павленко Т.М.
  • УДК: [913:332.135](477)
  • Джерело публікації: Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія.– 2010. – Вип. 21. – Вінниця, 2010. – С. 93-97
  • Видання: Наукові записки ВДПУ. Серія "Географія"
  • Рік публікації: 2010

Оцінено естетичні якості території Полтавської області. Удосконалено методику оцінки естетичних якостей території для туристично-рекреаційних цілей. Запропоновано проводити оцінку за показниками горизонтального і вертикального розчленування рельєфу та показника ландшафтного різноманіття (розраховується як показник ентропії Шеннона).
Ключові слова: туризм, рельєф, естетичні якості, ландшафтне різноманіття. 

Павленко Т.Н. Эстетические качества территории Полтавской области как один из факторов развития туристическо-рекреационной деятельности. Оценены эстетические качества террито­рии Полтавской области. Усовершенствована методика оценки эстетических качеств территории. Предложено проводить оценку по показателям вертикального и горизонтального расчленения рельефа, а также по показателю ландшафтного разнообразия (рассчитывается как показатель энтропии Шеннона).
Ключевые слова: туризм, рельеф, эстетические качества, ландшафтное разнообразие. 

Pavlenko T.M. Aesthetical Beauty of Landscapes in Poltavska Oblast as one of the Factors Affecting Tourism and Recreation. The aesthetical beauty of landscapes in Poltavska oblast is estimated (in terms of their potential for tourism and recreation). The methodological footing of estimation is developed. It is proposed to estimate aesthetical beauty using the following indices: horizontal and vertical partition of relief, and landscape diversity (Shennon's entropy is used as an index).
Keywords: tourism, relief, aesthetical beauty, landscape diversity.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука