Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Кобченко Ю.Ф. Вплив провідних факторів на формування урожаю зернових культур

  • Назва статті: Вплив провідних факторів на формування урожаю зернових культур
  • Автор(и): Кобченко Ю.Ф.
  • УДК: 551.4:631.6:504.7
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 98-101
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Запропонована фізико-статистична модель зв'язку врожайності зернових культур з природними факторами. Це дозволило оцінити природні ресурси вирощування цих культур і визначити їх вклад у процес формування врожаю. Розкриття кількісних зв'язків врожаю з погодними факторами дозволяє зробити розрахунок врожаю культур в кожному конкретному випадку і скласти основу прогнозування їх врожаю.
Ключові слова: врожай, зернові культури, природні фактори, погода, фізико-статистичесна модель.

Юрий Кобченко. ВЛИЯНИЕ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. Предложена физико-статистическая модель связи урожайности зерновых культур с природными факторами. Это позволило оценить природные ресурсы выращивания этих культур и определить их вклад в процесс формирования урожая. Расскрытие количественных связей урожая с погодными факторами позволяет сделать рассчет урожая культур в каждом конкретном случае и составить основу прогнозирования их урожая.
Ключевые слова: урожай, зерновые культуры, природные факторы, погода, физико-статистическая модель.

Yuriy Kobchenko. THE INFLUENCE OF LEADING FACTORS ON FORMING OF CORN CULTURES HARVEST. The physic-statistical model of the relation the cereal crop with the natural factors was ordered. This give the possibility of the estimate the natural resources of the grow cereal and determine the contrebution to the process of the forming of crop. The opening of quantitative of rilation of the crop with the weather factors permitted to make a calculation of crop in a every possible case and make a basis of the prognosis of crop.
Keywords: crop, cereal, natural factors, weather, physic-statistical model.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука