Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Євтушенко А.С. Особливості організації стоматологічної допомоги населенню в регіональному вимірі: проблеми та перспективи

  • Назва статті: Особливості організації стоматологічної допомоги населенню в регіональному вимірі: проблеми та перспективи
  • Автор(и): Євтушенко А.С.
  • УДК: 614.2
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 94-98
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Проводиться порівняльний аналіз окремих показників стоматологічної допомоги в регіонах України порівняно з деякими країнами Європи. Розглядаються питання ролі стоматологічної допомоги в укріпленні здоров’я населення. Виділяються основні проблеми сучасної стоматології в Україні в регіональному вимірі та шляхи подолання кризової ситуації в медичній галузі взагалі і стоматології, зокрема.
Ключові слова: стоматологічна допомога, медичне страхування, передові стоматологічні технології.

Анна Евтушенко. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Проводится сравнительный анализ отдельных показателей стоматологической помощи в регионах Украины в сравнении с некоторыми странами Европы. Рассматриваются вопросы роли стоматологической помощи в укреплении здоровья населения. Выделяются основные проблемы современной стоматологии в Украине в региональном аспекте и пути преодоления кризисной ситуации в медицинской отрасли в целом и стоматологии, в частности.
Ключевые слова: стоматологическая помощь, медицинское страхование, передовые стоматологические технологии

Anna Yevtushenko. PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF STOMATOLOGIC CARE OF THE POPULATION IN THE REGIONAL DIMENSION: PROBLEMS AND PROSPECTS. A comparative analysis of selected indices of stomatologic care in some regions of Ukraine and in comparison with some European countries is carried out. The role of stomatologic care in strengthening public health is considered. Basic problems of modern stomatology in Ukraine in the regional aspect and ways of overcoming the crisis in the medical industry in general and stomatology in particular are singled out.
Keywords: stomatologic care, medical insurance, leading stomatological technology.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука