Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Кірюхін О.М. Trans-boundary relations between Russia and Ukraine and common logistic policy

  • Назва статті: Trans-boundary relations between Russia and Ukraine and common logistic policy
  • Автор(и): Кірюхін О.М.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 115-120
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Modern state of crossborder cooperation between Russia and Ukraine on the base of program-project principle was analyzed. Systemic steps for sustainable development of border area with consideration of ecological problem and new logistic were proposed.
Keywords: EU regional policy, crossborder cooperation, euroregions, transport logistic.

Олексій Кирюхін. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ ТА СПІЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЛОГІСТИКИ. Проаналізовано сучасний стан транскордонного співробітництва між Україною та Росією в умовах виходу з кризи та завдання щодо модернізації регіональних економік на основі програмно-проектного принципу. Запропоновано системні кроки в напрямку стійкого розвитку прикордонних територій з урахуванням екологічних проблем та новітньої транспортної логістики.
Ключові слова: регіональна політика ЄС, транскордонне співробітництво, єврорегіони, транспортна логістика.

Алексей Кирюхин. ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ И СОВМЕСТНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ. Проведен анализ современного состояния приграничного сотрудничеств между Украиной и Россией в условиях выхода из кризиса и заданий по модернизации региональных экономик на основе программно-проектного принципа. Предложены системные шаги в направлении устойчивого развития приграничных территорий с учетом экологических проблем и тенденций новейшей транспортной логистики.
Ключевые слова: региональная политика ЕС, приграничное сотрудничество, еврорегионы, транспортная логистика.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука