Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Клименко В.Г., Черкашина Н. Main tendencies in use of water resources of Kharkiv region and ways of their economy

  • Назва статті: Main tendencies in use of water resources of Kharkiv region and ways of their economy
  • Автор(и): Клименко В.Г., Черкашина Н.
  • УДК: 911.3(477.54)
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 110-114
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

The article characterizes water resources of Kharkiv region. The dynamics of water intake, change in the structure of fresh water use according to principle directions have been analysed, main tendencies of water resources use in Kharkiv region in general and per regional districts as well as a number of problems of irrational water resources use have been defined and the ways of their economy have been substantiated.
Keywords: water resources, water bodies, shallow, deep rivers, low run-off.

Валентина Клименко, Надія Черкашина. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТАШЛЯХИ ЇХ ЕКОНОМІЇ. У статті подана характеристика водних ресурсів Харківської області. Проаналізована динаміка забору води, зміна структури використання прісної води за основними напрямами, визначені основні тенденції використання водних ресурсів Харківської області в цілому та по районах області, визначено ряд проблем нераціонального використання водних ресурсів та обґрунтовані шляхи їх економії.
Ключові слова: водні ресурси, водні об’єкти, маловодні та багатоводні роки, меженний стік

Валентина Клименко, Надежда Черкашина. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ ЭКОНОМИИ. В статье подана характеристика водных ресурсов Харьковской области. Проанализирована динамика забора воды, изменения структуры использования пресной воды по основным направлениям, определены основные тенденции использования водных ресурсов Харьковской области в целом и по районам области, определено ряд проблем нерационального использования водных ресурсов и определены пути их экономии.
Ключевые слова: водные ресурсы, водные объекты, маловодные и полноводные годы, меженный сток.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука