Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Нємець Л.М., Кучер І.І. Суспільно-географічний аналіз типології країн світу в аспекті СОТ

  • Назва статті: Суспільно-географічний аналіз типології країн світу в аспекті СОТ
  • Автор(и): Нємець Л.М., Кучер І.І.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 107-110
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

У статті проведений аналіз країн світу по відношенню до СОТ. Розглянуті та проаналізовані підходи як авторів, що займаються проблематикою СОТ, так і авторів, що розробляють і досліджують типологію країн світу. Особливу увагу приділено виключним статусам країн світу в СОТ та місцю України в структурі СОТ. На основі методу систематизації запропоновано варіант типології країн світу по відношенню до СОТ.
Ключові слова: СОТ, ГАТТ, типологія країн світу, глобалізація, світове господарство.

Людмила Немец, Игорь Кучер. ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТИПОЛОГИИ СТРАН МИРА В АСПЕКТЕ ВТО. В статье проведен анализ стран мира по отношению к ВТО. Рассмотрены и проанализированы подходы как авторов, занимающихся проблематикой ВТО, так и авторов, которые разрабатывают и исследуют типологию стран мира. Особое внимание уделено исключительным статусам стран мира в ВТО и месту Украины в структуре ВТО. На основе метода систематизации предложен вариант типологии стран мира по отношению к ВТО.
Ключевые слова: ВТО, ГАТТ, типология стран мира, глобализация, мировое хозяйство.

Lyudmila Nemets, Igor Kucher. THE PUBLICLY-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF TYPOLOGY OF WORLD COUNTRIES IN ASPECTS OF WTO. There is analysis of the world countries in relation to WTO in the article. Considered and analysed approaches of both authors which engage in problems of WTO and authors that work out and research the typology of the world countries. The special attention pays as to exceptional status of the countries in WTO as the place of Ukraine in the structure of WTO. On the basis of method of systematization of typology of the world countries is offered in relation to WTO.
Keywords: WTO, GATT, the typology of the world countries, the globalization, the world economy.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука