Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Загній Д.М., Опара В.М. Питання соціально-економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств

  • Назва статті: Питання соціально-економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств
  • Автор(и): Загній Д.М., Опара В.М.
  • УДК: 338.242:332.33.332.74
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 105-107
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

В статті приведений аналіз соціально-економічної діяльності сільгосппідприємств за групою показників двох районів Харківської області. Кореляційний аналіз встановлює зв’язок між відстанню до обласного центру, кількістю договорів оренди, формою та розміром плати за оренду земель, обсягом виробничої продукції та вартістю її реалізації, показує їх вплив на економічну ефективність діяльності. За даними дослідження був виведений висновок про основні напрямки стабільного і сталого розвитку основних галузей сільського господарства.
Ключові слова: соціально-економічна ефективність, орендна плата, земельна частка, коефіцієнт кореляції, сільське господарство, ринок збуту.

Дмитрий Загний, Владимир Опара. ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. В статье проведенный анализ социально-экономической деятельности сельхозпредприятий на основании группы показателей двух районов Харьковской области. Корреляционный анализ устанавливает связь между расстоянием к областному центру, количеством договоров аренды, формой и размером платы за аренду земли, объемом произведенной продукции и стоимостью ее реализации, показывает их влияние на экономическую эффективность деятельности. По данным исследования был сделанный вывод про основные направления стабильного и постоянного развития отраслей сельского хозяйства.
Ключевые слова: социально-экономическая эффективность, арендная плата, земельная доля, коэффициент корреляции, сельское хозяйство, рынок сбыта.

Dmytro Zagnii, Volodymyr Opara. QUESTIONS OF SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES. The analysis of socio-economic activity of agricultural enterprises is resulted after the group of indexes of two districts of the Kharkiv region in the article. A correlation analysis establishes a connection between distance to the regional center, shows their influence the amount of contracts of tenancy, form and size of pay for the lease of earths, volume of production products and cost of its realization on economic efficiency of activity. A conclusion was shown about basic directions of stable and steady development of basic industries of agriculture from data of research.
Keywords: socio-economic efficiency, the lease of earths, the land share, coefficient of correlation, agriculture, market of sale.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука