Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Олійник В.Д. Комплексний напрямок у визначенні депресивних регіонів України

  • Назва статті: Комплексний напрямок у визначенні депресивних регіонів України
  • Автор(и): Олійник В.Д.
  • УДК: 332.122(477)
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 121-127
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

В статті проведено дослідження з визначення депресивних регіонів на основі комплексного напряму за двома підходами. Перший підхід – за повним переліком показників, який характеризує різні аспекти соціально-економічного розвитку регіону. Другий підхід – після обраних етапів агрегування показників, аналогічне дослідження проводиться за генералізованою системою показників. Проведено відповідні групування регіонів за інтегральним показником, порівняння даних групувань з критеріальним напрямом. Показано доцільність використання малої кількості показників у дослыдженнях.
Ключові слова: депресивні регіони, система показників, комплексний напрям, агрегування показників.

Валентина Олейник. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ. В статье проведено исследование по оределению депрессивных регионов за комплексным подходом. Данный подход имеет два направления. Первое направление – за полным перечнем показателей, который характеризирует различные аспекты социально-экономического развития региона. Второе направление – после соответствующих этапов сокращения системы показателей, идентичное исследование проводится за генерализированной системой показателей. Проведена группировка регионов за интегральным показателем, сравнение результатов за критериальным подходом. Показано результативность использования небольшого количества показателей в исследованиях.
Ключевые слова: депрессивные регионы, система показателей, комплексный подход, интегральный показатель.

Valentina Oleynik. COMPLEX APPROACH IN DETERMINATION OF THE DEPRESSED REGIONS OF UKRAINE. In the article is conducted research on oredeleniyu of the depressed regions after complex approach. Two directions have this approach. First direction - after the complete list of indexes, which kharakteriziruet the different aspects of socio-economic development of region. Second direction - after the proper stages of reduction of the system of indexes, identical research is conducted after the generalizirovannoy system of indexes. The groupment of regions is conducted after an integral index, comparison of results after criterion approach. Effectiveness of the use of two-bit of indexes is rotined in researches.
Keywords: depressed regions, system of indexes, complex approach, integral index.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука