Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Носирєв О.О. Суспільно-економічний генезис співпраці України з Європейським Союзом

  • Назва статті: Суспільно-економічний генезис співпраці України з Європейським Союзом
  • Автор(и): Носирєв О.О.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 127-132
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Статтю присвячено дослідженню суспільно-економічного генезису взаємовідносин та співпраці мііж Україною та Європейським Союзом на рівні формулювання стратегії інтеграції та пріоритетів співробітництва. Розглянуто аспекти обгрунтування основних суспільно-економічних етапів розвитку взаємовідносин України та ЄС, проведено аналіз можливих векторів їхнього подальшого розвитку в контексті застосування досвіду державного управління та окреслення першочергових шляхів прискорення євроінтеграційного курсу України та її економічної, політичної та господарської систем до світового господарства. Увагу приділено перевагам інтенсифікації двосторонніх відносин з точки зору ефективності державного управління.
Ключові слова: євроінтеграція, державне управління, фактори євроінтеграції, транскордонне співробітництво.

Александр Носырев. ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ. Статья посвящена исследованию общественно-экономического генезиса взаимоотношений и сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом на уровне формулирования стратегии интеграции и приоритетов сотрудничества. Рассмотрены аспекты обоснования основных общественно-экономических этапов в развитии взаимоотношений Украины и ЕС, проведен анализ возможных векторов их дальнейшего развития в контексте применения опыта государственного управления и определения первоочередных путей ускорения евроинтеграционного курса Украины и ее экономической, политической и хозяйственной систем в систему мирового хозяйства. Уделено внимание преимуществам интенсификации двусторонних отношений с точки зрения эффективности государственного управления.
Ключевые слова: евроинтеграция, государственное управление, факторы евроинтеграции, трансграничное сотрудничество.

Aleksandr Nosirev. SOCIAL AND ECONOMIC COOPERATION OF UKRAINE GENESIS EUROPEAN UNION. The analysis of the state of relations is done between Ukraine and European union at the level of formulation of strategy of integration and priorities of collaboration. Aspects of justifying the basic socio-economic stages in the development of relations between Ukraine and the EU, an analysis of possible vectors for their further development in the context of the experience of governance and prioritization of ways to accelerate EU integration course of Ukraine and its economic, political and economic systems in a system of world economy. Conceptual approach is grounded as to intensification of relations from the point of state administration.
Keywords: strategy of evrointegration, state managemen, factors of European integration, cross-border cooperation.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука