Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Макогон Г.Є. Суспільно-географічні дослідження інвестиційної діяльності в Україні та Російській Федерації

  • Назва статті: Суспільно-географічні дослідження інвестиційної діяльності в Україні та Російській Федерації
  • Автор(и): Макогон Г.Є.
  • УДК: 330.322 (477) (091)
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 133-136
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Проаналізовано дослідження інвестиційної діяльності здійснені українськими та російськими суспільно-географами за пострадянський період. Зазначено головні аспекти дослідження інвестиційної діяльності та виділено основні регіони охоплені суспільно-географічними дослідженнями в Україні та Російській Федерації. Поданий короткий огляд публікацій суспільно-географів з даної проблематики. Визначено головні напрямки і завдання дослідження інвестиційної діяльності.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційно-географічне положення, інвестиційно-географічне районування, коефіцієнт еластичності інвестицій.

Анна Макогон. АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Проанализировано исследование инвестиционной деятельности осуществленные украинскими и российскими общественно-географами за постсоветский период. Отмечены главные аспекты исследования инвестиционной деятельности и выделены основные регионы охваченные общественно-географическими исследованиями в Украине и Российской Федерации. Подан короткий обзор публикаций общественно-географов по данной проблематики. Определенно главные направления и задания исследования инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционно-географическое положение, инвестиционно-географическое районирование, коэффициент эластичности инвестиций.

Ann Makogon. AN ANALYSIS OF PUBLICLY-GEOGRAPHICAL OF RESEARCHES INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE AND RUSSIAN FEDERATION. Research of investment activity is analysed carried out Ukrainian and Russian economic geographers for years independence. The main aspects of research of investment activity are marked basic regions are selected overcame publicly-geographical researches in Ukraine and Russian Federation. The short review of publications is given publicly-geographers to on this the problems. Certainly main directions and tasks of research investment activity.
Keywords: investment activity, investment-geographical position, investment-geographical districting, coefficient of elasticity of investments.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука