Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Кисельов Ю.О. Роль ландшафтно-етнічного чинника в організації українського геопростору

  • Назва статті: Роль ландшафтно-етнічного чинника в організації українського геопростору
  • Автор(и): Кисельов Ю.О.
  • УДК: 911.3(477)
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 63-68
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Проаналізовано ландшафтні особливості великих природних регіонів України (природних зон на рівнинах і гірських країн) у контексті їхньої ролі у формуванні українського етнічного геопростору. Визначено засади геософічного районування української державної території, в основу якого покладено ознаку єдності духу людського геопростору. В межах України виділено та стисло схарактеризовано геософічні краї.
Ключові слова: ландшафт, етнос, людський геопростір, геософічне районування, географічний край.

Юрий Киселёв. РОЛЬ ЛАНДШАФТНО-ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНСКОГО ГЕОПРОСТРАНСТВА. Проанализированы ландшафтные особенности крупных природных регионов Украины (природных зон на равнинах и горных стран) в контексте их роли в формировании украинского этнического геопространства. Определены фундаментальные правила проведения геософического районирования украинской государственной территории, в основу которого положен признак единства духа человеческого геопространства. В пределах Украины выделены и коротко охарактеризованы геософические края.
Ключевые слова: ландшафт, этнос, человеческое геопространство, геософическое районирование, геософический край.

Iu. Kyselov. THE ROLE OF LANDSCAPE AND ETHNIC FACTOR IN THE UKRAINIAN LAND SPACE MAKING. Landscape peculiarities of the great natural regions of Ukraine (such as natural zones and mountain countries) in the context of their role in shaping Ukrainian ethnic land space are analyzed. Fundamentals of the geosophical partitioning of the Ukrainian state territory are defined. The sign of the unity of the spirit of human land space is taken as a ground of that partitioning. Ukrainian geosophical lands are distinguished and shortly characterized.
Keywords: landscape, ethnos, human land space, geosophical partitioning, geosophical land.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука