Увійти  \/  Зареєструватися  \/ 

Вхід на сайт

Зареєструватися

Введене Вами ім'я недійсне.
Будь-ласка, введіть допустиме ім'я користувача. Без пробілів, у всякому випадку 2 , НЕ повинно бути символів: < > " ' % ; ( ) &
Пароль недійсний.
Ваші паролі не збігаються. Будь-ласка, введіть Ваш пароль в поле пароля та повторно введіть його в полі підтвердження.
Недійсна адреса електронної пошти
Адреси електронної пошти не збігаються. Будь-ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти в поле адреси електронної пошти та повторно введіть адресу у полі підтвердження.
* * Обов'язкове поле

Нємець Л.М., Грищенко Н.В. До питання функціонування технопарків у світі і в Україні

  • Назва статті: До питання функціонування технопарків у світі і в Україні
  • Автор(и): Нємець Л.М., Грищенко Н.В.
  • УДК: 911.3
  • Джерело публікації: Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). - С. 59-62
  • Видання: Часопис соціально-економічної географії
  • Рік публікації: 2010

Складено коротку ретроспективу розвитку та дослідження феномена технологічних парків. Розглянуто загальноприйняті підходи до визначення понять технологічний парк і науковий парк у світі і в Україні. Окреслено фактори, що впливають на створення та подальше функціонування технопарків. Визначено суттєві відмінності між західною моделлю функціонування технопарків та українською. Наводиться перелік та короткий аналіз існуючих технопарків України, визначаються законодавчі особливості, проблеми їх діяльності.
Ключові слова: науковий парк, технопарк, інноваційні структури, новітні технології, фактори функціонування технопарків, конкурентоспроможність бізнесу.

Людмила Немец, Надежда Грищенко. К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОПАРКОВ В МИРЕ И УКРАИНЕ. Составлена короткая ретроспектива развития и исследования феномена технологических парков. Рассмотрены общепринятые подходы к определению понятий технологический парк и научный парк в мире и Украине. Очерчены факторы, влияющие на создание и дальнейшее функционирование технопарков. Определены существенные отличия между западной моделью функционирования технопарков и украинской. Приводится список и короткий анализ существующих в Украине технопарков, определяются законодательные особенности, проблемы их деятельности.
Ключевые слова: научный парк, технопарк, инновационные структуры, новейшие технологии, факторы функционирования технопарков, конкурентоспособность бизнеса.

Lyudmyla Niemets, Nadiia Gryshchenko. APPROACHING A QUESTION OF TECHNOPARKS’ FUNCTIONING IN THE WORLD AND IN UKRAINE. Retrospective view of technological park’s phenomena development and study was made. Generally accepted approach to terms technology park and science park in the world and in Ukraine was considered. Factors which influence creation and functioning of technopolices were outlined. Essential differences between western and Ukrainian models of technopolices functioning were determined. The list and short analysis of Ukrainian technoparks was sited, their legislative features and functioning issues were mentioned.
Keywords: science park, technopolis, innovative structures, high technologies, factors for functioning of technopolices, competitiveness of business.

 

Усі статті, які представлені на сайті Geograf.com.ua, розміщені виключно для ознайомлення. Копіювання та розповсюдження статей без письмового дозволу їх авторів суворо заборонено!

Фільтр наукових статей

Надіслати статтю для публікації

Географічна наука